RETTELSER

Vi retter vores fejl, så snart vi bliver opmærksomme på dem. Rettelser vil fremgå af det enkelte program, nyhed eller opslag og vil også blive lagt på denne side.

-

'SKILSMISSEN' DEN 23.2.2024 ER FJERNET

Programmet 'Skilsmissen' fra den 23. februar 2024 er fjernet fra hjemmesiden og appen, da programmet ikke lever op til Radio4’s journalistiske principper om forelæggelse. Radio4 beklager fejlen.

-

MANGLENDE FORELÆGGELSE I ’MADØRE’ DEN 19.3.2023

I ’Madøre’ den 19. marts blev der af gæsten Frank Homann fremsat flere kritikpunkter af mærkningsordningen Fairtrade, uden at der blev fremvist dokumentation for kritikken, eller at Fairtrade var repræsenteret i udsendelsen. Redaktionen har efterfølgende været i kontakt med Fairtrade, som oplyser, at deres afregningspriser for råvarer er anderledes end beskrevet, da der findes tillæg og vilkår, som ikke nævnes i programmet. Fairtrade oplyser desuden, at man ikke udstationerer medarbejdere, som beskrevet i udsendelsen, men arbejder med lokalt ansatte i hele verden. Radio4 beklager fejlene.

-

PLAGIAT I ‘TALENTLAB’ DEN 2.1.2023

I programmet Talentlab den 2. januar brugte vi en podcastproduktion fra Rønde Højskole, der viste sig at være plagiat. Udsendelsen er redigeret, så den pågældende produktion ikke længere indgår. Radio4 beklager.

-

FEJL I BRUG AF TAL I ‘RADIO4 MORGEN’ DEN 15.11.2022

I Radio4 Morgen den 15. november bragte vi en historie om patienter, der får overbragt deres kræftdiagnose telefonisk. I den forbindelse sagde vi, at Kræftens Bekæmpelse ikke kunne gøre os klogere på omfanget. Den korrekte formulering havde været, at ingen har tal for, hvordan det ser ud i dag, men at Kræftens Bekæmpelse har undersøgt omfanget tilbage i 2017, hvor de nyeste tal således er fra. Radio4 beklager fejlen.

-

FAKTUEL FEJL I ‘KRIMILAND’ DEN 29.1.2022

Asta Hansen har to gange i programmet ‘Edderkoppen & min morfar episode 13 – Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej’ fra den 29. januar 2022 ved en fejl fået efternavnet Jørgensen. Udsendelsen af redigeret, så efternavnet nu er korrekt. Radio4 beklager fejlen.

-

FEJL I ‘SKILSMISSEN’ DEN 4.3.2022

Radio4 bragte den 4. marts 2022 programmet Skilsmissen. Programmet er efterfølgende fjernet fra hjemmesiden og appen, da vi er blevet gjort opmærksom på, at programmet indeholder omtale af hændelsesforløb, som ikke kan dokumenteres ved en efterprøvning. Da hændelsesforløb er en del af det samlede program, vurderer vi, at programmet ikke er i overensstemmelse med Radio4’s journalistiske principper. Radio4 beklager fejlen.

-

FAKTUEL FEJL I RADIO4 MORGEN DEN 3.11.2021

I går talte vi her i Radio4 Morgen med Flemming Blicher fra Frihedslisten. Han er kandidat til byrådet i Furesø Kommune og kandidat til regionsrådet i Region Hovedstaden. Vi fortalte, at Frihedslisten udspringer af de demonstrationer med gryder og grydelåg, der har været gennem længere tid foran Christiansborg. Demonstrationer mod coronarestriktionerne. Som nogen af jer måske hørte, så afviste vi undervejs i interviewet overfor Flemming Blicher, at have brugt udtrykket grydelågsmennesker om demonstranterne på Christiansborg Slotsplads. Men sagen er, at Flemming Blicher havde ret. Tidligere på morgenen – i forbindelse med foromtalen af interviewet – brugte vi nemlig betegnelsen grydelågsmennesker. Så det var altså ikke korrekt at afvise, at vi havde brugt udtrykket. Vi beklager selvfølgelig fejlen overfor både Flemming Blicher og alle jer andre lyttere.

-

KRITIK AF RADIO4 FOR AT GENGIVE IKKE-RETVISENDE KRITIK AF BOSTED DEN 15.3.2021

Radio4 omtalte i radioindslag og i en artikel i marts måned kritik rettet mod et bosted for unge med autismespektrumforstyrrelser. I omtalen rettede tidligere medarbejdere og pårørende til en nuværende og en tidligere beboer kritik af bostedet for dets håndtering af de unge. Bostedet klagede til Pressenævnet over, at Radio4 ikke havde foretaget en tilstrækkelig efterprøvelse af den fremsatte kritik. Bostedet fremhævede, at kritikken var udokumenteret og fremsat af en gruppe personer, som ønskede at skade bostedet. Pressenævnet udtalte kritik af Radio4 for i omtalen at have gengivet konkret kritik vedrørende bostedets håndtering af én af sine beboere, selvom beboerens mor havde bestridt kritikken over for Radio4 inden offentliggørelsen.

-

MANGLENDE DOKUMENTATION DEN 11.7.2021

Der er klippet en passage ud af programmet ‘Klør fem’, da der blev fremført en påstand om navngivne personer, som vi ikke havde dokumentation for.

-

FAKTUEL FEJL I RADIO4 MORGEN DEN 15.3.2021, 16.3.2021 OG 17.3.2021

I et interview i disse udsendelser af Radio4 Morgen fremgår det, at landets private plejehjem – ligesom de private skoler – ikke må tjene penge, som reglerne er i dag. Dette er korrekt for de selvejende plejehjem, som er privatejede og i høj grad er offentligt finansieret og reguleret gennem driftsoverenskomster med kommunerne. De er nonprofit-institutioner og må derfor ikke trække et overskud ud af driften. Til gengæld giver lovgivningen mulighed for, at privatdrevne friplejehjem kan trække et overskud ud af driften. Radio4 beklager fejlen.

-

MANGLENDE FORELÆGGELSE DEN 30.1.2021

De presseetiske regler blev ikke overholdt i et opslag på programmet ’Vildspor’s Facebookside den 30. januar 2021. Efter et interview i radioprogrammet fra samme dag, blev der lavet et faktatjek på Facebooksiden vedr. det sagte i interviewet, men uden at forelægge påstandene for den anden part, rådmand Bünyamin Simsek. Det var en fejlagtig håndtering. Rådmanden er efterfølgende inviteret til igen at deltage i programmet for at komme til orde på påstandene. Der er bragt en rettelse i indledningen af opslaget på Facebook.

-

RADIO4 BRAGTE REPORTAGEN ’HYPNOTISØRENS STEMME’ DEN 12.12.2020

Programmet levede ikke op til vores journalistiske standarder for kritisk og uafhængig journalistik. Det er derfor efterfølgende taget ned fra vores platforme.

-

FAKTUEL FEJL I RADIO4 MORGEN 15.5.2020

Radio4 Morgen 15.05.20 kl. 7-8 indeholder en faktuel fejl i gennemgangen af sagen om genindkaldelse af lungepatienter og afskedigelse af ledende overlæge på Diagnostisk Center i Silkeborg, Ulrich Fredberg. Der var ikke belæg for at kalde det omtalte forskningsprojekt på Diagnostisk Center for fiktivt, for der findes et indberettet registerstudie med korrekt nummer. Derfor var der heller ikke belæg for at sige, at Ulrich Fredberg trængt op i et hjørne gav nummeret på selvsamme studie til hospitalsledelsen. Radio4 beklager fejlen.

-

UHENSIGTSMÆSSIG ADFÆRD DEN 21.3.2020

Reportagen ’Da Lydens by blev stille’ udviste eksempler på adfærd under Corona-restriktionerne, der er i strid med Radio4’s retningslinjer og ikke er efterstræbsomme, og derfor er den ikke længere er tilgængelig på Radio4’s platforme.

Radio4 er hele danmarks radio

Vi giver dig nyheder, stærke fortællinger og skarpe debatter. Find det hele i vores nye app.

Afspiller nu

MIG OG AI

10:10
11:00