PRIVATLIVS- OG COOKIEPOLITIK

Opdateret juli 2023

Vi tager databeskyttelse alvorligt. Vi indsamler og behandler personoplysninger og derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der beskriver hvordan vi behandler personoplysninger.

Radio4 er dataansvarlige for de oplysninger som vi indsamler om dig, og vi sikrer at personoplysningerne bliver indsamlet og behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Du kan her i vores samlede privatlivs- og cookiepolitik læse mere om, hvilke typer af personoplysninger vi indsamler, hvordan vi indsamler dem, samt formålet med indsamlingen.

Herudover kan du læse om dine rettigheder og andre informationer vi skal give dig.

Såfremt vores behandling af dine personoplysninger er omfattet af databeskyttelseslovgivningen og sker på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

I det omfang vi behandler oplysninger om dig i forbindelse med vores redaktionelle og journalistiske arbejde, er behandlingen som udgangspunkt ikke omfattet af databeskyttelseslovgivningen. Du kan læse mere om dette under afsnittet om redaktionelt og journalistisk arbejde.

Vi indsamler personoplysninger i forskellige sammenhænge og derfor til forskellige formål. Du kan læse mere nedenfor.

BESØGENDE PÅ WWW.RADIO4.DK (COOKIEPOLITIK)

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi, og vores samarbejdspartnere, oplysninger om dig og dit udstyr, som bruges til at genkende besøgende og huske indstillinger, foretage analyse, drive hjemmesiden, tilpasse og forbedre vores indhold og funktioner, for at gøre dette mere personligt og relevant for dig. Dette gøres ved brug af cookies.

Vores samarbejdspartnere kan også anvende deres cookies i anonymiseret format til analyse til egne formål. Du kan læse mere om de forskellige cookies her.

Vi indsamler og behandler typisk følgende oplysninger:

 • Tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, herunder også hvilken browser du bruger

 • Din IP-adresse

 • Geografisk placering

 • Sider du klikker på

 • I det omfang du opretter en bruger og logger ind: De oplysninger du selv giver os. Disse videregives aldrig til tredjeparter.


Vi behandler oplysningerne på baggrund af vores legitime interesse i at tilpasse og forbedre vores indhold, funktioner og annoncer, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, og vi indsamler og behandler oplysningerne til markedsføring på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. Når du besøger vores hjemmeside, bliver du mødt af en pop up hvor du kan vælge at give samtykke til indsamling af oplysninger og brug af cookies. Du kan altid trække dit samtykke tilbage, med virkning for fremtiden.

Såfremt du ikke ønsker ovenstående indsamling og behandling længere, bør du slette dine cookies. Det kan dog få betydning for hvordan du oplever hjemmesiden.

Du kan altid ændre eller trække dit samtykke tilbage under cookieindstillinger nederst på siden.

Vi opbevarer informationerne fra cookies i forskellige tidsrum, alt efter type og formål. Du kan se hvor længe, formål og hvem der sætter cookies i cookieoversigten.

REDAKTIONELT OG JOURNALISTISK ARBEJDE

I det omfang vi behandler oplysninger om dig i forbindelse med vores redaktionelle og journalistiske arbejde, er behandlingen som udgangspunkt ikke omfattet af databeskyttelseslovgivningen.

Det betyder at dine rettigheder til eksempelvis indsigt, sletning mm, ikke er gældende for vores programmer i radioen, podcasts og tekster på hjemmesiden eller andre steder, med redaktionelt indhold, ikke er omfattet af disse regler. Skulle du have spørgsmål til vores presseetik eller redaktionelt indhold bedes du sende en mail til info@radio4.dk

Efter databeskyttelseslovens § 3, stk. 4, er behandling omfattet af mediedatabaseloven undtaget fra databeskyttelsesforordningen og -loven. Behandling er automatisk omfattet af mediedatabaseloven når mediet er omfattet af medieansvarsloven.

Efter databeskyttelseslovens § 3, stk. 8, er andre behandlinger, som ikke er omfattet af § 3, stk. 4, men udelukkende sker i journalistik øjemed, også undtaget fra de fleste af reglerne i databeskyttelsesforordningen og -loven. Det betyder at databeskyttelsesforordningens kapitel 2-7 og kapitel 9, ikke finder anvendelse på behandling af personoplysninger, som udelukkende sker i journalistik øjemed. De registreredes rettigheder og behandlingshjemmel er indeholdt i kapitel 2 i databeskyttelsesforordningen, og finder derfor heller ikke anvendelse i disse tilfælde.

MODTAGERE AF VORES NYHEDSBREVE

Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger når du er tilmeldt vores nyhedsbreve:

 • Mailadresse

 • Kontaktinformation, f.eks. navn og postnummer/by, i det omfang du selv oplyser dette

 • Evt. virksomhed Adfærdsinformation.

 • Når vi sender nyhedsbreve som e-mails, bliver der sat en cookie, så vi kan se om du har åbnet nyhedsbrevet og om du har benyttet direkte links i dette

 • Interesser


Vi sender nyhedsbrevene og bruger dine kontaktinformationer på baggrund af udtrykkeligt samtykke fra dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a og markedsføringslovens § 10. samt på baggrund af vores legitime interesse i at kunne behandle disse oplysninger for at kunne sende dig nyhedsbrevene på baggrund af dit samtykke. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage og framelde vores nyhedsbreve, med virkning for fremtiden.

Vi behandler desuden personoplysningerne på baggrund af en legitim interesse i at behandle dine oplysninger om interesser og adfærd (om du åbner nyhedsbrevet, dato, tidspunkt, hvilken type enhed og links der klikkes på) til brug for fremtidig planlægning af markedsføring, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Vi anvender disse oplysninger for at kunne sende dig nyhedsbrevene, holde os orienteret om antallet af tilmeldte, markedsføring, forbedring af vores kommunikation og analyse/statistik.

I bunden af alle nyhedsbreve er et direkte link til afmelding af nyhedsbrevet. Hvis du afmelder dig nyhedsbrevet, vil du ikke længere modtage nyhedsbrevet, og vi sletter din mailadresse i den kontaktliste, der bruges til at udsende nyhedsbrevene. Vi gemmer de oplysninger, der er nødvendige for at kunne dokumentere din tilmelding og dit samtykke til nyhedsbrevet, i 2 år efter afmelding, for at kunne påvise og dokumentere at vi har udsendt nyhedsbrevene på lovlig vis, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c og art. 17, stk. 3, litra e, jf. straffelovens § 93, stk. 1, nr. 1.

DELTAGERE I VORES UNDERSØGELSER

Alt efter relevans og i det omfang deltagerne selv oplyser disse, indsamler og behandler vi typisk følgende personoplysninger, om deltagere i vores undersøgelser:

 • Kontaktoplysninger, f.eks. navn, postnummer/by, adresse, telefonnummer

 • Mailadresse

 • Personlige oplysning af relevans, f.eks. køn, alder, hjemmeboende børn, uddannelsesniveau, beskæftigelse, radiolytning

 • Andre oplysninger af relevans for formålet med undersøgelsen


Oplysningerne, som du giver os, behandler vi for at kunne identificere dig (medmindre undersøgelsen er anonym) og for kunne lave statistik og analyser på baggrund af undersøgelserne og deltagerne. Vi bruger også oplysningerne for at kunne kontakte dig hvis du vinder en eventuel præmie, hvis der trækkes lod blandt deltagerne i undersøgelsen.

Vi behandler oplysningerne efter udtrykkeligt samtykke fra dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a, og på baggrund af vores legitime interesse i at forbedre og optimere vores services, programmer og indhold, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Vi opbevarer dine oplysninger og besvarelse i 12 måneder, hvorefter dine oplysninger og besvarelse slettes.

TALENTLAB

Såfremt du ønsker at blive en del af TalentLab Radio4, og i den forbindelse overfører lydfil/lydfiler til udgivelse hos Radio4 som FM, DAB og podcast, indsamler vi en række oplysninger om dig og indholdet af dine lydfiler, herunder:

 • Navn

 • Mailadresse

 • Telefonnummer

 • Navne på de medvirkende og værter

 • Navn på programmet

 • Andre oplysninger af relevans under beskrivelsen


Bliver dine lydfiler godkendt til udgivelse hos Radio4 gemmes dine kontaktinformationer og lydfiler i vores redaktionelle informationsdatabase og vil fremadrettet blive betragtet som informationer/indhold i journalistik øjemed, og er derfor ikke underlagt databeskyttelsesforordningen, men medieansvarsloven.

Bliver dine lydfiler ikke godkendt til udgivelse hos Radio4, slettes dine informationer og lydfil/lydfiler inden for 30 dage.

PROGRAMFORSLAG

Radio4 som FM, DAB og podcast, indsamler vi en række oplysninger om dig og indholdet af dine lydfiler

 • Navn

 • Mailadresse

 • Telefonnummer

 • Information omkring eventuelle medvirkende der indgår i programforslaget.Bliver dine idéer godkendt til udgivelse hos Radio4 gemmes dine kontaktinformationer og lydfiler i vores redaktionelle informationsdatabase og vil fremadrettet blive betragtet som informationer/indhold i journalistik‐øjemed, og er derfor ikke underlagt persondataforordningen, men medieansvarsloven.

Bliver dine idéer ikke godkendt til udgivelse hos Radio4 slettes de indsendte informationer og lydfil/lydfiler inden for 180 dage (6 måneder) efter indsendelsen.

KONTAKT TIL SUPPORT

Herunder kundeservice, persondatahenvendelser, mv. Alt efter relevans, indsamler og behandler vi normalt følgende personoplysninger om personer, der retter henvendelse til os i forbindelse med support, kundeservice, persondata mm.

 • Kontaktoplysninger, herunder navn og telefonnummer

 • Mailadresse

 • Andre oplysninger af relevans for den konkrete henvendelse


Du kan enten sende en mail eller bruge vores onlineformular. Du skal selv indtaste dit navn, mailadresse og kontaktoplysninger i forbindelse med din udfyldning af onlineformularen. Dette er både af hensyn til vores legitime interesse i at kunne identificere dig, og sikre, at det er den rigtige person vi behandler oplysninger om, samt til dokumentation, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, men også på baggrund af forordningens art. 6, stk. 1, litra c om retlig forpligtelse. Under konkrete omstændigheder kan det også være på baggrund af forordningens art. 6, stk. 1, litra b, hvis din anmodning, og vores behandling af dine oplysninger i forbindelse hermed, er nødvendig for overholdelse af en aftale, som du part i eller, eller nødvendig behandling forud din aftale med os.

Vi beder om, at du ikke skriver følsomme personoplysninger, omfattet af databeskyttelsesforordningens art. 9, i fritekstområdet, eksempelvis sundhedsdata, oplysninger om seksualitet, race eller etnisk oprindelse, religiøs, politisk eller filosofisk overbevisning, samt fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og herudover frabeder vi os også, at du sender dit CPR-nummer.

Vi opbevarer dine oplysninger sikkert, og sletter dem, når de ikke længere er nødvendige til det formål de er indsamlet.

Slettefrister vedr. de enkelte oplysninger, der ikke vedrører support som sådan, kan findes under de respektive afsnit.

Henvendelser til kundeservice eller support opbevares i 2 år efter sagen lukkes, hvorefter de slettes automatisk. Dette er for at kunne dokumentere at henvendelsen er modtaget og håndteret.

SOCIALE MEDIER

Radio FM4 A/S og udbyderne af sociale medier er fælles dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger, indsamlet i forbindelse med dit besøg på vores virksomhedsprofiler på sociale medier.

Nedenstående kan du læse de respektive fælles aftaler om dataansvar, privatlivspolitikker og begrænsninger af brug for de respektive sociale medier.

FACEBOOK (META PLATFORMS, INC.)

Du kan læse den fælles aftale om dataansvar her

Du kan læse Facebooks privatlivspolitik her

Læs her hvordan du justerer brugen af Facebook

INSTAGRAM (META PLATFORMS, INC.)

Du kan læse den fælles aftale om dataansvar her

Du kan læse Instagrams privatlivspolitik her

Læs her hvordan du justerer brugen af Instagram

LINKEDIN (LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY)

Du kan læse den fælles aftale om dataansvar her

Du kan læse LinkedIn´s privatlivspolitik her

Læs her hvordan du justerer brugen af LinkedIn

Når du besøger eller interagerer med vores virksomhedsprofiler på sociale medier, kan Radio FM4 A/S og udbyderne af de sociale medier indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Oplysninger, der er tilgængelige på din profil, herunder dit navn, køn, civilstatus, arbejdsplads, interesser og din by

 • Om du ”synes godt om” eller har anvendt andre reaktioner på vores profil

 • Kommentarer, du efterlader på vores opslag

 • At du har besøgt vores profil


Formålene med behandlingerne er med henblik på forbedring af vores produkter og services, herunder vores profiler og sider på sociale medier, statistik og analyse for at kunne kommunikere med dig, hvis du kommenterer på et opslag, laver en anmeldelse eller sender os en besked samt generel markedsføring af vores brands.

Udbyderne af de sociale medier behandler blandt andet dine personoplysninger til formålene om forbedring af deres annoncesystem for at give JFM P/S statistikker, som udbyderne af de sociale medier blandt andet udarbejder på grundlag af dit besøg på vores profiler og sider, samt annoncering og tilpasning af aktiviteterne på siden.

NÅR DU BESØGER ELLER INTERAGERER MED ELLER BESØGER VORES VIRKSOMHEDSPROFILER PÅ SOCIALE MEDIER

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på vores legitime interesse i at kunne kommunikere med og markedsføre os overfor dig på vores profiler på sociale medier samt vores legitime interesse i at forbedre vores produkter og services (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Udbyderne af de sociale medier baserer behandlingen af dine personoplysninger på deres legitime interesser, herunder deres interesse i at forbedre deres annoncesystem og levere statistikker til Radio FM 4 A/S, som udbyderne af de sociale medier udarbejder på baggrund af dit besøg på sites, profiler eller sider på sociale medier.

Derudover har udbyderne af de sociale medier en legitim interesse i at levere en innovativ, individuelt tilpasset, sikker og rentabel tjeneste (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Udbyderne af de sociale medier behandler ligeledes visse af dine personoplysninger i overensstemmelse med dit samtykke, som du kan trække tilbage på et hvilket som helst tidspunkt via dine privatlivsindstillinger på det sociale medie (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

NÅR DU BESØGER VORES SITES

Når du besøger en af vores websider, sættes der en Meta Pixel. Behandlingen af dine personoplysninger i henhold til både Radio FM 4 A/S og Meta er baseret på det samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a) du giver, når du accepterer brugen af cookies.

Dit samtykke kan altid trækkes tilbage under cookieindstillinger nederst på siden.

BEHANDLING AF DE OPLYSNINGER VI INDSAMLER

Vi passer godt på dine personoplysninger. De oplysninger vi indsamler om dig, opbevares og behandles i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Det er i de fleste tilfælde frivilligt om du ønsker at give os personoplysninger eller samtykke til indsamling. Hvis du ikke ønsker at dele dine personoplysninger eller samtykke til indsamling af personoplysningerne, kan det få forskellig betydning for dig alt efter hvilken aktivitet du laver eller ønsker.

Vi har truffet passende, tekniske og organisatoriske foranstaltninger imod, at personoplysningerne hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til det fastsatte formål. Herudover kan gældende lovgivning, kontrakter eller anden retlig forpligtelse kræve at vi behandler visse typer oplysninger.

Da vores service er afhængig af korrekte og opdaterede oplysninger, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine oplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne til at meddele os om ændringer, hvorefter vi opdaterer dine oplysninger. Hvis vi selv bliver opmærksomme på ukorrekte oplysninger, vil vi selv opdatere oplysningerne i det omfang vi har kendskab til disse, og herefter give dig meddelelse om dette.

I forbindelse med test og udvikling af vores interne IT-systemer, kan det være nødvendigt at anvende personoplysninger i sidste fase af udviklingen, for at kunne opfylde det oprindelige formål med behandlingen af personoplysningerne, f.eks. fordi vi skifter til nyere og mere sikre systemer. Behandlingen vil her følge samme procedurer for al øvrig behandling, og dermed være undergivet minimum samme tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vi opbevarer oplysningerne så længe de er nødvendige for at opfylde det fastsatte formål, og så længe det kræves i henhold til gældende lovgivning. Når formålet er opfyldt, og oplysningerne ikke længere er nødvendige, vil vi slette oplysningerne i det omfang lovgivningen ikke pålægger os at gemme oplysningerne i en længere periode.

Vi benytter en række eksterne virksomheder til opbevaring og behandling af data. Disse virksomheder behandler udelukkende oplysningerne på vegne af os og efter udtrykkelig, skriftlig instruks af os, og kun i det omfang, det er nødvendigt til opfyldelse af det fastlagte formål. Virksomhederne må ikke bruge oplysningerne til egne formål.

DINE RETTIGHEDER

Du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af oplysninger om dig. Nogle af rettighederne kan være begrænsede af retlige forpligtelser og anden lovgivning som vi er underlagt, eller fordi behandlingen ikke er omfattet af databeskyttelseslovgivningen.

INDSIGTSRET

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger, herunder hvor vi har oplysningerne fra, hvad vi anvender dem til, hvor længe vi opbevarer dem, og hvem vi deler dem med.

RETTELSE

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

SLETNING

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige, generelle sletning indtræffer.

BEGRÆNSNING AF BEHANDLING

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af oplysninger om dig begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

INDSIGELSE

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af oplysninger om dig. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af oplysninger om dig til direkte markedsføring.

DATAPORTABILITET (RET TIL AT TRANSMITTERE OPLYSNINGER)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring, i det omfang det er teknisk muligt for os, og såfremt oplysningerne er indsamlet på baggrund af dit samtykke eller i forbindelse med en kontrakt/aftale du har indgået med os.

KONTAKTMULIGHEDER

Du kan kontakte os hvis du mener, at vi behandler personoplysninger om dig i strid med gældende lovgivning eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet personoplysninger om dig, vil vi undersøge om betingelserne herfor er opfyldte, og i så fald gennemfører vi ændringer eller sletning hurtigst muligt.

Den dataansvarlige er:
Radio4
Banegårdspladsen 11
8000 Århus C
CVR.: 40447482

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte vores kundeservice på 51 50 29 90 eller Chef for GDPR Compliance: persondata@radio4.dk

KLAGE

Hvis du er utilfreds med vores behandling af personoplysninger eller ikke mener vores behandling lever op til gældende lovgivning, kan du indgive en klage til Datatilsynet. Du finder deres kontaktoplysninger på deres hjemmeside www.datatilsynet.dk

Radio4 er hele danmarks radio

Vi giver dig nyheder, stærke fortællinger og skarpe debatter. Find det hele i vores nye app.

Afspiller nu

RING TIL RADIO4

08:05
10:00