Unge med dansk baggrund bliver glemt i støtteindsatserne i udsatte boligområder

UrbanPlanen på Amager. Urban Hansen (23. oktober 1908 - 24. juli 1986) dansk socialdemokratisk politiker, var 1962-1976 Københavns Kommunes overborgmester. Gav navn til boligbebyggelsen Urbanplanen på Amager. Urban Planen er et stort ghetto områder med mange boliger opført i beton.

Skrevet af

19. september 2022

jag@radio4.dk

jag@radio4.dk

Unge med dansk baggrund halter bagefter sine naboer med ikke-vestlige rødder i de udsatte boligområder, når det kommer til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Boligordførere anerkender, at der er brug for politisk handling.

Boligsociale aktiviteter som lektiecaféer, job- og uddannelsesvejledning, forældrekurser og lignende har haft en gavnlig effekt på børn og unge med muslimsk baggrund fra udsatte boligområder.

Men aktiviteterne er ikke lykkedes med at få fat i de etnisk danske unge. Gruppen af danske unge overses nemlig i den målrettede politiske indsats for at få løftet unge med indvandrerbaggrund i udsatte boligområder.

Det mener Gunvor Christensen, projektchef ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, som peger på, at unge med dansk baggrund ofte har mange udfordringer og er sværere at nå for de boligsociale medarbejdere i udsatte boligområder.

”Det stærke fokus, der politisk har været på unge med minoritetsbaggrund, har resulteret i, at man med de boligsociale indsatser har haft et blik på, at det har handlet om at få løftet unge med etnisk minoritetsbaggrund. Det har været sværere at opspore de etnisk danske unge, at få dem ind i de boligsociale indsatser og få dem videre derfra,” siger hun.

Hør interviewet med Gunvor Christensen, projektchef ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, her:

Kræver politisk handling

62,2 procent af pigerne og 46,4 procent af drengene med etnisk minoritetsbaggrund havde i den seneste kortlægning fra 2019 gennemført en ungdomsuddannelse, mens det kun gjaldt 51,8 procent af pigerne og 37,3 procent af drengene med etnisk dansk baggrund.

Dermed nærmer gruppen sig niveauet for unge med dansk baggrund i det brede samfund. Det er et helt andet billede end for tyve år siden, hvor der i de udsatte boligområder var flere unge med etnisk dansk baggrund, der tog en ungdomsuddannelse, når man sammenlignede med unge med ikke-vestlige rødder.

Gunvor Christensen mener, at der er grund til at tænke i nye indsatser, hvis man vil have vendt udviklingen for børn og unge med dansk baggrund i de udsatte boligområder.

”Der er en generel problemstilling omkring udsatte unge, og hvordan vi får løftet dem, som kræver, at der på Christiansborg bliver truffet nogle aftaler om rammer og vilkår for, hvordan kommunerne og andre aktører kan bidrage til også at løfte de her unge og få løst de udfordringer, de har,” siger Gunvor Christensen, projektchef ved VIVE.

”Kan ikke være det her bekendt”

Gitte Willumsen, boligordfører for Det Konservative Folkeparti, genkender, at det politiske fokus på indvandrere har betydet, at de udsatte unge med dansk baggrund er blevet glemt.

”Jeg tror helt bestemt, at vi har overset nogle af de etnisk danske unge og deres familier. Det er tydeligt, at man laver tiltag, som appellerer til en bestemt gruppe af unge, og dermed får man glemt de unge, som har dansk herkomst i den her sammenhæng. Vi må simpelthen op på en større klinge her og gøre det bedre for den her gruppe af unge. Vi kan ikke være det her bekendt,” siger Gitte Willumsen.

For Socialdemokratiets boligordfører, Orla Hav, er det nyt, at der er så stor forskel på uddannelsesniveauet hos henholdsvis etnisk danske unge og unge med ikke-vestlige rødder.

”Det er først nu, jeg har set tal på, at det forholder sig sådan. Jeg har ikke set, om der har været resultater tidligere, der så markant har vist den her forskel. Jeg vil altså ikke være ked af, at det er lykkedes for en gruppe, som vi i forvejen har haft rigtig svært ved at få ind i en god udvikling. Men jeg vil gerne anerkende, at vi har en gruppe, som vi også skal have med,” siger Orla Hav.

Hør interviewet med Gitte Willumsen, boligordfører for Det Konservative Folkeparti, og Orla Hav, boligordfører for Socialdemokratiet, her:

Hans borgerlige modpart fra Det Konservative Folkeparti, Gitte Willumsen, vil nu tage fat i undervisningsministeren for at få sat fokus på problemet.

”På onsdag har jeg møde med undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, og der vil jeg spørge ind til, om vi er opmærksomme på den her problemstilling ind i selve ungdomsuddannelserne. Jeg er enig i, at det er en meget kompleks udfordring, vi står med her. Men vi skal sætte dagsordenen på Christiansborg, og så skal kommunerne arbejde med dem. Det er ude i kommunerne, det bliver løst. Men det kan godt ske, at vi er nødt til at bede dem om at komme i gang, for de gør det tilsyneladende ikke selv,” siger Gitte Willumsen, boligordfører for Det Konservative Folkeparti.

Her kan du høre reportagen fra Langkærparken, som ligger i Aarhus-forstaden Tilst og er et af de udsatte boligområder, der har en boligsocial helhedsplan:

NaN:NaN
NaN:NaN