Sygeplejerskestuderende: “Jeg er i tvivl, om jeg kan løfte ansvaret”

Sygeplejestuderende er meget i praktik, og de rammes derfor ekstra hårdt af SU-udspil, fordi de ikke kan arbejde ved siden af praktikken og tjene penge.

Skrevet af

11. januar 2023

kav@radio4.dk

kav@radio4.dk

61 procent af de sygeplejestuderende er bekymrede for, om de som færdiguddannede vil være godt nok klædt på til at løfte ansvaret som sygeplejerske. På det afsluttende semester er det 3 ud af 4 studerende, der har den bekymring. Det viser en ny undersøgelse.

En af de bekymrede studerende er Trine Løvenskjold. Hun studerer til sygeplejerske på Københavns Professionshøjskole.

“Jeg er færdiguddannet til sommer, men jeg er meget i tvivl om, hvorvidt jeg har de kompetencer, der skal til for at jeg kan gå ud og løfte ansvaret som sygeplejerske,” siger hun til Radio4 Morgen.

“Jeg kunne godt ende med at blive endnu en, som flygter fra faget.”

Undersøgelsen fra Dansk Sygeplejeråd Analyse og Sygeplejestuderendes Landssammenslutning viser også, at 37 procent af de sygeplejerskestuderende har oplevet at de i periode er blevet brugt som arbejdskraft uden fokus på læring. For 7. semester er det halvdelen af de studerende.

Og det kender Trine Løvenskjold også til.

“Alle de steder, hvor der ikke er en vejleder til at have min ryg, der ender det meget hurtigt med, at man bliver arbejdskraft. Også fordi der er så presset derude, så det er jo nemt, når man står lige ved siden af”, siger hun.

Hør interviewet med Trine Løvenskjold, sygeplejerskestuderende på 6.semester på Københavns Professionshøjskole, her:

Charlotte Gøtstad Sørensen, forperson for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS), kan bakke Trine Løvenskjolds oplevelse op.

“Jeg gik selv i en klasse, hvor over halvdelen, som gik der og var færdige indenfor et år,  allerede vidste, at de ville læse videre fra sygeplejerske – uden at de var startet som færdiguddannede sygeplejersker endnu. Og det er et bredt billede vi ser over hele landet. Der er rigtig mange sygeplejestuderende, som snart er færdige, som allerede er sikre på, at de ikke skal arbejde som sygeplejersker. Det er meget meget bekymrende,” siger hun til Radio4.

For lidt sparring og vejledning under uddannelsen er en del af problemet.

“Det helt store problem med, at vi føler, at vi står så alene med ansvaret, er, at vi står i relativt kritiske situationer rundt omkring i sundhedsvæsenet – nærmest med liv i hænderne – meget hurtigt i vores uddannelse. Vi føler, at det er et alt for stort ansvar at lægge over på os allerede undervejs i uddannelsen,” siger hun.

Hun understreger, at de sygeplejestuderende ikke er der for at være arbejdskraft og eksempelvis tømme skraldespande og rede senge.

“Vi er i praktik for at lære sygepleje. Vi er ikke i praktik for at lære at rydde op på et hospital. Det er simpelthen ikke en del af sygeplejerskernes opgaver,” siger hun.

Hør interviewet med Charlotte Gøtstad Sørensen, forperson for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS), her:

Niels Sandholm Larsen er docent og uddannelsesforsker på Københavns Professionshøjskole – og desuden selv uddannet sygeplejerske. Han kan godt genkende undersøgelsens resultater i praksis.

“Det svarer fint til de tilbagemeldinger, vi får fra vores studerende på Københavns professionshøjskole. Det er oplevelser af svingende kvalitet på kliniske uddannelser på plejehjem, hospitaler og hjemmesygepleje. Vi hører jævnligt om tæt bemandede praktiksteder i kliniske uddannelser. Der er ikke tilstrækkelige ressourcer til at vejlede, oplære og sparre med de studerende. Og det går naturligvis ud over kvaliteten i uddannelsen. Mangel på ressourcer udfordrer fastholdelse og rekruttering til faget,” siger han.

Det er vigtigt, at de studerende får den nødvendige vejledning, når de er i praktik – for ellers går det udover både motivation og tiltro til egen faglighed.

“Går de for meget for sig selv, er der risiko for fejllæring, der er risiko for, at de løber sur i det og oplever det som spild af tid og spild af SU-klip. Og det er der ingen, der har gavn af,” siger han.

“Hvis man vil have dygtige og sikre sygeplejersker kræver det ressourcer, og det kræver, at de studerende kommer i klinik med positive og engagerede vejledere.”

Hør interviewet med Niels Sandholm Larsen, der er docent og uddannelsesforsker på Københavns Professionshøjskole – og selv uddannet sygeplejerske, her:

Peter Kofod, Dansk Folkepartis sundhedsordfører, mener, at undersøgelsens resultater er bekymrende.

“Man skal tænke på, at sygeplejerskerne har liv i hænderne. Det er virkelig dårlige nyheder,” siger han til Radio4.

Han mener, at der skal gøres noget ved problemet.

“Det er altid et politisk ansvar, at vores samfund hænger sammen som det gør. Jeg regner med, at sundhedsministeren vil gå ind i den her sag og finde ud af, hvordan vi får gjort noget ved det her. Det handler ikke om at pege fingre af alt muligt, men det handler om, at vi får sat en retning for, at det her bliver bedre. For det er alvorligt med de tal, der lægges frem her,” siger han.

Han mener konkret, at uddannelsen bør forbedres.

“Det handler om at hæve kvaliteten af uddannelserne. Når man møder på sit studie er det utilfredsstillende, hvis man ikke får den faglige feedback, der skal til. Så det handler både om at tiltrække de rigtige ansøgninger og mange af dem, men det handler også om, at hvis kvaliteten af studioet er høj og giver mening, så tror jeg det er nemmere at holde på folk.”

Hør interviewet med Peter Kofod, Dansk Folkepartis sundhedsordfører, her:

Fra regeringspartiet Moderaterne lyder det, at man gerne vil vide, hvad der er op og ned i denne sag.

“Jeg vil gerne vide mere om, hvorfor de føler sådan. Er det noget i uddannelsen, eller fordi der mangler sygeplejersker til at supervisere, hvilket jeg tror kan være en stor del af det. Og der er det jo meget vigtigt, at man har nogle løsningsforslag også som regering. De tager det jo meget seriøst; det er derfor man har præsenteret den her akutplan for at få flere sundhedsfaglige ind i systemet. Men jeg vil gerne vide mere om, hvorfor de føler sig alene med ansvaret,” siger Monika Rubin, sundhedsordfører for Moderaterne, til Radio4.

Hun tror, det er vigtigt at se på overgangen fra studerende til uddannet sygeplejerske.

“Da jeg var nyuddannet læge, var det enormt overvældende at gå fra studie og ud til patientkontakt. Så man skal være opmærksomme på overgangen. Hvordan understøtter man de nyuddannede sygeplejersker. For hvis de ikke føler sig klædt på og får hjælpen i starten som nyuddannet, så falder de fra. Så man skal tage godt hånd om de nyuddannede,” siger hun.

Hør interviewet med Monika Rubin, sundhedsordfører for Moderaterne, her:

Sundhedsordførerne fra Socialdemokratiet, Venstre, SF, Liberal Alliance, Konservative, Enhedslisten, Radikale Venstre, Nye Borgerlige og Alternativet er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget blandt 1659 sygeplejerskestuderende.

39 % er enige eller overvejende enige i, at de oplever at stå alene med ansvaret for at blive en dygtig sygeplejerske. 37 % er enige eller overvejende enige i, at de i perioder af deres praktik er blevet brugt som ekstra arbejdskraft uden fokus på læring. Mens 61 % er enige eller overvejende enige i, at de er bekymrede for, om de som færdiguddannede vil være godt nok klædt på til at løfte ansvaret som sygeplejerske.

Afspiller nu

DET SIDSTE MÅLTID

15:05
16:00