Sundhedsansatte vejleder danske kvinder i at omgå abortloven

Skrevet af

30. marts 2023

tohb@radio4.dk

tohb@radio4.dk

Ansatte i det danske sundhedsvæsen har i flere tilfælde været villige til at vejlede kvinder om, hvordan de skaffer sig adgang til aborter, som kvinderne ikke kan få efter dansk lovgivning. 

Opdateret kl. 11.20 med svar fra Region Midtjylland.

I flere tilfælde har ansatte i det danske sundhedsvæsen stået klar til at vejlede kvinder om, hvordan de kan omgå den danske abortlovgivning og få foretaget en abort i udlandet, som de ellers ikke kan få i Danmark. 

Det fremgår af Radio4’s podcast “Abortturisten,” som du kan lytte til ved at klikke her.

Gennemgangen viser blandt andet, hvordan en gynækolog og en ansat i en region har vejledt to kvinder om muligheden for at afbryde graviditeten i Sverige, hvis kvinderne ikke får tilladelse til senabort i Danmark. 

Radio4 er kommet i besiddelse af en mailkorrespondance, der viser, hvordan en ansat i Region Midtjylland oplyser en 38-årig kvinde om, at hun skal skynde sig “at sætte gang i plan B” om at få en abort i Sverige, hvis det skal nås inden for nabolandets abortgrænse.

Det er en mail, som myndighederne ikke har udleveret til Radio4 fra kvindens sagsmappe, men som kvinden selv har gemt. Kvinden, Tabita Mortensen, havde forinden fået afvist at få en senabort i Danmark af abortsamrådet i den selvsamme region, hvor medarbejderen bag mailen er ansat i rådets sekretariat.

“Jeg tænker, det vil være en god ide allerede i dag at sætte gang i plan B, hvis ankenævnet når frem til samme afgørelse. Der er ganske vist fri abort i Sverige til uge 18, men hver dag tæller,” skriver den ansatte i mailkorrespondancen.

Et referat fra et abortsamråd i en anden region viser samtidig, hvordan en kvinde har fortalt, at hendes gynækolog har “vejledt” hende i, at hun kan tage til Sverige, hvis hun får afslag på en senabort i Danmark. 

Overlæge: De er afklarede 

I øjeblikket diskuterer organisationer og politikere, hvorvidt abortgrænsen på 12 uger skal rykkes, og i løbet af året skal Etisk Råd tage stilling til spørgsmålet. I Sverige er grænsen for fri abort 18 uger. Dermed har kvinder seks uger mere til at få en senabort i Sverige end i Danmark. 

Men selvom kvinder får nej til at få en abort i Danmark efter uge 12. graviditetsuge, kan de altså blandt de regionsansatte læger og sagsbehandlere møde nogle, der gør dem opmærksom på, at de kan omgå de danske regler, hvis de i stedet bestiller en tid til en abort i f.eks. Sverige eller England.  

En af dem er Øjvind Lidegaard, der er overlæge og professor på gynækologisk afdeling på Rigshospitalet. 

“Jeg siger til dem, at jeg skal jo ikke afgøre det, men hvis det er vigtigt for dig, at graviditeten bliver afbrudt, så står det dig jo frit for at tage til Malmø og få afbrudt graviditeten,” siger Øjvind Lidegaard. 

Er det din opgave at pege dem hen til et andet sted, hvor de kan få aborten? 

“Nej, det er det ikke. Og derfor er der også kun noget at gøre, når jeg får en direkte forespørgsel om det,” siger han. 

Ifølge ham er det ikke ualmindeligt, at kvinder, der har fået afslag på en senabort i Danmark, beder om vejledning til at omgå reglerne i et andet land. 

“Dem jeg møder er dem, der har fået det endelige afslag og ikke aner, hvad de skal gøre. Det er en høj grad af desperation, og det er altid kvinder, der er meget afklarede,” siger Øjvind Lidegaard. 

Artiklen fortsætter under billedet.

Da Tabita Mortensen var 14 år døde hendes mor af kræft, og det fik hende i en ung alder til at beslutte sig for, at hun aldrig selv ville være mor. "Følelsen af ikke at have sin mor, er den værste følelse i hele verden," siger hun. Foto: Mikkel Andersen

Tabita Mortensen fik i efteråret 2015 en abort i Sverige, efter at hun fik afvist sin ansøgning om en senabort i Danmark. Foto: Ida Kristensen

Medarbejder i mail: “Hver dag tæller” 

En af de kvinder, der har oplevet at blive vejledt i mulighederne for at få en abort i Sverige, er Tabita Mortensen. I efteråret 2015 fandt hun som 38-årig pludselig ud af, at hun var gravid i 13. Graviditetsuge, selvom hun i årevis havde brugt p-piller. Hun havde dermed overskredet abortgrænsen med én uge og skulle derfor søge om lov til at få en abort. 

Men abortsamrådet i Region Midtjylland, der består af en jurist, en overlæge og en psykiater, vurderede, at hun var for velfungerende til at få en senabort. Derfor fik hun et afslag og stod til at skulle være mor, selvom hun på ingen måde ønskede det. 

Men under en samtale med en ansat i regionen blev det ifølge Tabita Mortensen på et tidspunkt nævnt, at hun kunne tage til Sverige og få den abort, som det danske system ikke ville lade hende få.  

Hun husker det, som at det var medarbejderen i regionen, der fortalte hende om det svenske alternativ. 

“Der blev ikke sagt, at “nu gør du bare sådan her.” Men jeg mener, at det var ligesom, at der var en dør, der stod en lille smule på klem, hvor det så blev sagt, at det kan være, du skal kigge til udlandet,” siger Tabita Mortensen, som siden fløj til Sverige og fik foretaget den abort, som både abortsamrådet i Region Midtjylland og Abortankenævnet afviste at lade hende få. 

Det kan du høre om i podcasten “Abortturisten,” som du kan lytte til ved at klikke her.

Radio4 har fået en fuldmagt fra Tabita Mortensen til at få aktindsigt i alle de dokumenter og mails, der er en del af hendes sag, men har alligevel ikke modtaget den mail fra Region Midtjylland, der skriftligt dokumenterer, at den ansatte i abortsamrådets eget sekretariat, mindede Tabita Mortensen om at skynde sig at få sat gang i “plan B” om at få en senabort i Sverige, hvis hun ville nå det inden for abortgrænsen. 

Det er kun fordi Tabita Mortensen selv har gemt mailen i en privat mappe om sit abortforløb og har udleveret den til Radio4, at det har været muligt at få et indblik i regionens ageren. 

I den mail, som Tabita Mortensen først sender til den ansatte i Region Midtjylland, spørger hun, om regionens medarbejder kan hjælpe med oplysninger om abortmulighederne i Sverige. 

“Ved du, hvem man tager kontakt til for at få info på noget klinik eller hvad det nu er i Sverige? For jeg skal have gjort noget med det samme, hvis Ankenævnet når frem til samme beslutning,” spørger Tabita Mortensen. 

Den ansatte fra Region Midtjylland svarer, at hun ikke ligger “inde med oplysninger om, hvor man henvender sig i Sverige” og nævner derefter af sig selv Malmø som et eksempel. 

“Om det er privatklinik eller hospital eksempelvis i Malmø. Her bliver jeg dig svar skyldig, men det må kunne undersøges på nettet,” skriver medarbejderen, som derefter tilføjer, at det vil være “en god ide allerede i dag at sætte gang i plan B” om at bestille en tid til en senabort i Sverige. 

“Der er ganske vist fri abort i Sverige til uge 18, men hver dag tæller,” skriver den ansatte i svaret. 

Ekspert: Ikke ulovligt 

Radio4 har gentagne gange forsøgt at få et interview med Region Midtjyllands samrådssekretariat, men det har sekretariatet afvist. Regionen har dog efterfølgende sendt et skriftligt svar til Radio4, hvor det fremgår, at det ikke er “i strid med vejledningspligten at yde generel vejledning om, at der i andre europæiske lande findes lempeligere regler for senabort.”

Ulrik Steen, der er cheflæge i regionen, skriver, at det er “den generelle politik i Sekretariatet og abortsamrådet, at der ikke vejledes om eller kommenteres på ansøgernes ønske om at få foretaget en senabort i udlandet.”

“I den konkrete situation er der tale om en borger, der på eget initiativ fremfører et ønske om at få en abort i Sverige, hvis hun får afslag her i Danmark,” skriver Ulrik Steen, der tilføjer, at mailsvaret om, at det ville være “en god idé” for Tabita Mortensen at få sat gang i “plan B”, er et konkret tilfælde, hvor medarbejderen “for at møde borgeren i en svær situation,” har “vejledt om, at grænsen i Sverige er 18 uger.”

Det er ikke unormalt, at Sverige bliver nævnt i samtaler med de abortsøgende kvinder. Det viser dokumenter fra regionens abortsamråd. I en lang række tilfælde fremgår det nemlig, at kvinder, der har søgt om en senabort i Region Midtjylland, er citeret for at fortælle, at de enten har planer eller overvejelser om at få en abort i Sverige, hvis de ikke får tilladelse af det midtjyske abortsamråd. 

Regionens jurister har dog valgt at overstrege langt størstedelen af indholdet af dokumenterne inden udleveringen til Radio4. Det er derfor ikke muligt at se, hvor ofte kvinderne får hjælp eller vejledning til alternativerne i udlandet. 

Artiklen fortsætter under billedet.

En lang række af de dokumenter, som samrådssekretariatet i Region Midtjylland har givet Radio4 aktindsigt i, er fyldt med overstregninger. Her er det halvdelen af dokumenterne fra én sag, hvor en kvinde får afvist sin ansøgning om at få en senabort. I dokumenterne fremgår sætningen “har undersøgt mulighed for gennemførsel af abort i Sverige eller England.” Foto: Collage

Der findes ikke officielle opgørelser over, hvor mange kvinder, der hvert år rejser fra Danmark til Sverige for at få en senabort. Men ifølge Region Skåne er der alene på regionens sygehus i Malmø hvert år cirka 12-14 danske kvinder, som får en abort efter uge 12. 

Kent Kristensen, der er lektor i sundhedsret ved Syddansk Universitet, forklarer, at det ikke er ulovligt for myndigheder at oplyse om behandlingsmuligheder i andre lande. 

“Det er ikke i strid med vejledningspligten at informere omkring de muligheder, der er i andre lande. Men det er heller ikke noget, man har en pligt til at vejlede om,” siger Kent Kristensen. 

Har du oplysninger eller oplevelser med de danske abortregler, som Radio4 bør undersøge? Så kan du anonymt skrive til redaktionen bag historie på tip@radio4.dk 

Afspiller nu

RADIO4 MORGEN

04:05
07:00