Studerende om kortere kandidatuddannelse: “Jeg havde valgt et år frem for to”

Cille Egholm

Skrevet af

26. september 2022

kav@radio4.dk

kav@radio4.dk

Regeringen vil forkorte halvdelen af kandidatuddannelserne fra et til to år. Forslaget er en del af reformudspillet “Danmark kan mere III”, der præsenteres i dag klokken 11.

Og det er en god ide mener Cille Hald Egholm, som er kandidatstuderende i Statskundskab på Københavns Universitet – og medlem af Københavns Borgerrepræsentationen for Venstre.

“Jeg er halvvejs i min kandidat og er godt og grundigt skoletræt, på trods af at jeg sidder i borgerrepræsentationen og har et studiejob. Men jeg er nødt til at færdiggøre min kandidat for at kunne komme op på et ordentligt løntrin og have de samme muligheder som mange af dem, der færdiggør kandidaten. Så for mig personligt ville det passe ekstremt godt ind at have muligheden for at tage en 1-årig kandidat”, siger hun til Radio4 Morgen.

Hun mener, at det kunne motivere hende yderligere, hvis det kun var et år i stedet for to.

“Jeg har ni timers undervisning om ugen, der er ikke engang nogle mundtlige eksamener, og jeg skal ikke forsvare mit speciale mundtligt, for det er sparet væk. Jeg tror personligt, at jeg ville lægge nogle flere kræfter i det, og at jeg også ville have indtryk af, at der blev krævet mere af mig, hvis man i stedet for to års halvmiddelmådig undervisning havde et år med mere undervisning. I dag er det mere noget, jeg skal have overstået for at få et diplom, så jeg kan komme ud på et ordentligt løntrin”, siger hun.

Hør interviewet med Cille Hald Egholm, som er kandidatstuderende i Statskundskab på Københavns Universitet – og medlem af Københavns Borgerrepræsentationen for Venstre, her: 

I dag går den slagne vej gennem en universitetsuddannelse gennem først tre års bacheloruddannelse og derefter to års kandidatuddannelse. En ny etårig kandidat, der skal gøre det lettere for de studerende at komme ind på arbejdsmarkedet, så snart de er færdiguddannede.

Reaktionen fra både rektorer, akademikere og dele af erhvervslivet lyder, at det vil gå voldsomt ud over kvaliteten og være et risikabelt eksperiment. Blandt andet mener Dansk Industri, at det er svært at argumentere for, at en kortere uddannelse bliver en bedre uddannelse.

Men det mener Cille Hald Egholm ikke.

“Det ville kræve, at man hopper på præmissen om, at længere uddannelse er bedre uddannelse. Og det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, at længere uddannelse kan være bedre uddannelse, hvis der høj kvalitet i den uddannelse man får. Jeg vil langt hellere have en etårig kandidatuddannelse, hvor der er tid til at jeg kan fordybe mig, at der er undervisningstimer og feedback, og at der bliver sat krav til mig. Fagligt set tror jeg, jeg ville komme ud med det samme udbytte, som jeg gør nu”, siger hun.

Regeringen vil også udvide erhvervskandidatordningen til at gælde alle uddannelser, så studerende kan tage en kandidat og arbejde mindst 25 timer om ugen ved siden af studiet. Mens de toårige kandidatuddannelser målrettes studerende, der skal forske eller arbejde i mere specialiserede jobfunktioner.

Afspiller nu

PORTRÆTALBUM

19:05
21:00