Søster-forening gav tvivlsomme oplysninger til styrelse

Skrevet af

16. juni 2022

smje@radio4.dk

smje@radio4.dk

Balladen omkring foreningen Søstre mod vold og kontrol fortsætter. Foreningen har i flere tilfælde givet tvivlsomme oplysninger til Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Foreningen skal nu gøre det tydeligt, hvordan de konkret hjælper kvinder udsat for negativ social kontrol.  

Søstre mod vold og kontrol bliver nu pålagt at tydeliggøre, hvilken konkret hjælp de yder til kvinder, som lever under negativ social kontrol.  

Det oplyser Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), efter at Radio4 har bedt om en kommentar vedrørende en række tvivlsomme oplysninger om interesserede kommuner, et formelt samarbejde med Fyns Politi og effekten af foreningens arbejde, som foreningen har sendt til SIRI.  

“SIRI har bedt foreningen om at præcisere og justere en række af de kvantitative mål i resultatkontrakten. Justeringen skal sikre, at det er gennemsigtigt og tydeligt, hvilken helt konkret hjælp foreningen yder de berørte kvinder, og hvor mange kvinder foreningen har kapacitet til at hjælpe. Der er aftalt et opfølgende møde i juni 2022,” siger foreningen i et skriftligt svar.  

Ifølge SIRI, så er justeringen ikke udløst af Radio4s henvendelse, men styrelsen siger, at “vi har selvfølgelig løbende fulgt med i det fokus, der har været på foreningen i den seneste tid”. Du kan lytte til fjerde episode af “Borgmesterens Søstre” her: 

Søstre mod vold og kontrol skal som modtager af et statsligt tilskud på 3,8 millioner kroner løbende give en status over, om foreningen lever op til målene i den resultatkontrakt, som den har indgået med SIRI. Og to af indsatserne i kontrakten er dels at skabe et så stærkt koncept, at det kan udbredes til andre kommuner og dels af opbygge et stærkt netværk af samarbejdspartnere. 

Aarhus-drømme og lånte fjer

Søstre mod vold og kontrol skrev i et statusnotat til SIRI, at “det forlyder, at Aarhus Byråd skal behandle et forslag om at etablere Søstre mod vold og kontrol på et byrådsmøde i slutningen af 2021.” 

Men byrådet i Aarhus havde på det tidspunkt allerede besluttet, at Søstre mod vold og kontrol ikke skulle etableres i byen. Direktør for Søstre mod vold og kontrol, Maja Løvstrup, siger i et skriftligt svar til Radio4, at foreningen ikke var opmærksom på, at byrådet havde behandlet det mulige samarbejde.

“Vi fik aldrig en nærmere status på, hvornår byrådet ville behandle forslaget – kun en melding om, at det var i slutningen af året. For os var det en orientering til SIRI om, at andre kommuner var interesseret i konceptet, og at det også var noget, man ville drøfte i Aarhus Byråd,” skriver Maja Løvstrup. 

Beslutningen kan dog findes på Aarhus Kommunes hjemmeside. Konservative og Venstre i Aarhus Byråd køber dermed ikke forklaringen, om at foreningen ikke var opmærksom på, at beslutningen var truffet. 

“Det er at pynte sig med lånte fjer. Det var jo afklaret på det tidspunkt, at de i hvert fald ikke kommer til Aarhus,” siger Mette Skautrup, Konservatives gruppeformand og politiske ordfører i Aarhus Byråd.  

Mette Skautrup bakkes op af Venstres medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget, Gert Bjerregaard.   

“Man kan jo ikke prøve at lave en reference og smykke sig med, at man er på vej til at lave en aftale med Aarhus, når man allerede ved på det her tidspunkt, at der er ingen aftale med Aarhus,” siger han. 

Jan Ravn Christensen fra SF ser på nuværende tidspunkt ikke et behov for foreningen i Aarhus.  

“Vores hold i kommunen arbejder flot med den her problemstilling. Jeg ser ikke, at vi har brug for noget anderledes i dag,” siger han.

Den socialdemokratiske rådmand, Anders Winnerskjold, ønsker ikke at forholde sig til spørgsmål om Søstre mod vold og kontrol, da kommunen ikke har noget samarbejde med foreningen.  

Søstre mod vold og kontrol skriver, at de aldrig har forsøgt at pynte sig med lånte fjer.

Fyns Politi afviser samarbejde  

Søstre mod vold og kontrol skriver desuden i et notat til styrelsen, at Fyns Politi er en “formel” samarbejdspartner. Samarbejdet skulle være med en afdeling i Fyns Politi, der “håndterer sager om vold i nære relationer, voldtægt, stalking og æresrelaterede forbrydelser”.  

Fyns Politi afviser dog, at de har eller har haft et formelt samarbejde med Søstre mod vold og kontrol.  

“Der har ikke været et formelt samarbejde mellem Fyns Politi og Søstre mod vold og kontrol,” siger Fyns Politi i en skriftlig kommentar.  

Søstre mod vold og kontrol skriver desuden til SIRI, at der har været afholdt et “samarbejdsmøde” mellem foreningen og den pågældende afdeling. Til det svarer Fyns Politi:  

Der er ikke tale om en specifik afdeling i Fyns Politi, men om et møde med to nyansatte civile nøglepersoner, der indgår i et specialiseret team, som har til opgave at styrke forebyggelse, efterforskning og sagsbehandling af de såkaldte SVÆV sager (Stalking, Vold i nære relationer, Æresrelaterede konflikter og forbrydelser samt Voldtægt).   

Der var tale om et såkaldt kaffemøde, hvis formål var en gensidig præsentation. Der kom således ikke noget specifikt ud af mødet. Der var ingen dagsorden til mødet.   

Mødet var en del af de nyansatte nøglepersonernes gensidige præsentationsrunde hos frivillige og kommunale organisationer på Fyn med henblik på at få en viden om mulige tilbud til forurettede og gerningspersoner i SVÆV-sager.   

Søstre mod Vold og kontrol havde inviteret til mødet og kaldte det et samarbejdsmøde. De to nøglemedarbejdere fra Fyns Politi opfattede det som et uformelt møde. Der er ikke forud for eller efterfølgende indgået en formel aftale om samarbejde”. 

Radio4 har tidligere beskrevet usikkerheden om effekten af Søstre mod vold og kontrols arbejde. Det har Radio4 også fremlagt for SIRI. Artiklen kan findes her.

Afspiller nu

A-Z

23:00
03:00