Politikere vil gøre op med vagtlægers løn

Den Fælles Akutmodtagelse, skadestue og lægevagt på OUH, Odense Universitetshospital. Arkivfoto: Michael Bager

Skrevet af

17. oktober 2023

alch@radio4.dk

alch@radio4.dk

jna@radio4.dk

jna@radio4.dk

nih@radio4.dk

nih@radio4.dk

Politikere i Region Syddanmark vil have ændret vagtlægernes akkordløn. PLO er åbne for ny lønstruktur, hvis lønnen er rimelig.  

Det skal være slut med, at vagtlæger i Region Syddanmark får et tre gange højere honorar for at se patienterne på videokald, end ved at have en samtale med patienten i telefonen.  

Det siger en række syddanske politikere, efter Radio4 har fortalt, hvordan enkelte læger tjener millioner på videokonsultationer.

– Det er helt klart et fokuspunkt for os i Dansk Folkeparti, at vi får kigget på, at der bliver skruet ned for afregningen på videokonsultationerne, siger Carsten Sørensen, der er valgt ind i Region Syddanmark for Dansk Folkeparti. 

Det samme mener Annette Blynel fra SF, der grundlæggende er imod, at man aflønner lægerne med en akkordlønsordning, hvor video er mere værd end en telefonsamtale. 

– Jeg synes, det er ærgerligt, man har indgået sådan en generel aftale, som giver grobund for, at vi ikke kan have tillid til, om video anvendes korrekt, siger Annette Blynel. 

Både Anette Blynel og Carsten Sørensen er medlemmer af Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Syddanmark.  

Som aftalen er nu, belønnes vagtlæger i Region Syddanmark, Nordjylland og Midtjylland med mindst 225 kroner, hver gang de bruger video. En telefonkonsultation udløser til sammenligning 76 kroner. 

– Der er ikke så stort et tidsforbrug (ved videokonsultationer red.), som kan retfærdiggøre den store forskel i prisen, siger Carsten Sørensen. 

Region Syddanmark oplyser, at en konsultation er ca. to minutter længere, når der bruges video, end når den udføres som en samtale i telefonen.  

Ønsker om en ny aftale 

Region Syddanmark er den region, hvor vagtlægerne flittigst gør brug af videokonsultationer, og regionen har også nogle af de vagtlæger med størst indtægt for brug af video. 

Danske Regioner har forhandlet den nuværende aftale med PLO. Men de syddanske politikere har et ønske om, at aflønningerne af vagtlægernes ændres i den næste overenskomst.  

-Vi så sådan set helst, at vores takster i lægevagten er teknologineutrale, siger Bo Libergren (V), der er formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Syddanmark.  

Han sidder samtidig i Danske Regioners takstudvalg, der har forhandlet de nuværende honorarer med PLO. 

Men det er ikke nok, at man sænker honoraret. SF vil ifølge Annette Blynel gå skridtet videre og droppe den nuværende aftale til fordel for en ny type lægevagt, der minder om Region Hovedstadens 1813-system, hvor personalet får en fast timeløn. 

– Jeg er helt sikker på, vi kunne få det til en anden pris. Det er en meget dyr ordning, vi har, siger hun. 

Jette Damsø Henriksen (S), der er næstformand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen, vil også have ændret honorarstrukturen for vagtlægerne, men er ikke klar til at kopiere modellen i Hovedstaden. Hun mener dog, at vagtlæger bør få det samme for en videokonsultation som for en telefonkonsultation. 

Det skal jo ikke være et incitament til, at man kun tager videokonsultation, fordi det er en højere pris, siger hun. 

Læger åbne for ny aftale

Formanden for PLO Jørgen Skadborg siger i et skriftligt svar til Radio4 Morgen, at han “ingen som helst problemer” har med at indføre en fast timeløn for læger i lægevagten, så længe lønnen “er rimelig”. 

Faktisk så jeg gerne, at vi blev fri for alle de kunstige begrænsninger i vores aftale med det offentlige, der besværliggør at læge og patient frit kan vælge den kontaktform, som vurderes at være den fagligt set bedste i det konkrete tilfælde, udtaler han. 

Jørgen Skadborg har ikke ønsket at uddybe, hvad der er en “rimelig” fast timeløn. 

FOTO: Michael Bager/Jysk Fynske Medier/Ritzau Scanpix

Afspiller nu

KRIMILAND

16:05
17:00