Politiet går igen ind i sag om 8-årig piges dødsfald: Brugte ikke tolk under afhøring

Skrevet af

7. marts 2023

tohb@radio4.dk

tohb@radio4.dk

alch@radio4.dk

alch@radio4.dk

smje@radio4.dk

smje@radio4.dk

Selvom politiet var klar over, at der var sprogproblemer, blev der ikke brugt tolk, da et syrisk forældrepar skulle afhøres i sagen om deres 8-årige datters dødsfald ved sin praktiserende læge. Politiet droppede helt at afhøre pigens mor, fordi hun ikke taler dansk, og faren har i dag svært ved at genkende oplysninger i afhøringsrapporten. Et svigt, mener juraprofessor.

I mindst 25 minutter lå den otteårige syriske pige Aryam livløs på gulvet, mens læger og ambulancereddere kæmpede for at få liv i hende igen.

Men de mange minutter uden hjerteslag og vejrtrækning havde skadet Aryams hjerne. Så meget, at hun kort efter blev erklæret hjernedød og senere afgik ved døden, da hun i sensommeren 2022 fik et hjertestop, mens hun lå i armene på sin far på gulvet hos familiens praktiserende læge i Haderslev Kommune.  

Hjertestoppet var resultatet af et voldsomt astmaanfald og skete efter et forløb, hvor pigens far, Sohaib Alnasif, flere gange forgæves forsøgte at få akut lægehjælp til sin datter fra den praktiserende læge.

Det har efterfølgende fået kritik fra flere lægefaglige eksperter og er beskrevet i Radio4’s podcast “Den døde pige i lægehuset.” 

Men nu viser det sig, at det ikke kun er familiens praktiserende læge, der ifølge eksperter har begået fejl.

Også politiet møder nu hård kritik for den efterforskning af sagen, der udspillede sig i forlængelse af dødsfaldet. 

Det sker, efter at Radio4 har fået aktindsigt i politiets efterforskningsmateriale, der viser, at politiet afhørte pigens forældre samme dag, som hun blev erklæret død, men at det skete uden brug af en tolk. 

Det var til trods for, at politiet forinden selv havde vurderet, at en tolk “formentlig” ville blive nødvendig, fordi pigens syriske forældre kun taler sparsomt dansk.  

Professor: Et svigt 

Når et barn dør uventet, bliver politiet automatisk involveret for at undersøge, om der er sket noget mistænkeligt i forbindelse med dødsfaldet. Men pigens far, Sohaib Alnasif, har i dag svært ved at genkende oplysninger i afhøringsrapporten.

Samtidig får forløbet en af landets førende juraeksperter til at vurdere, at politiet direkte har “svigtet sin opgave” i efterforskningen af den afsluttede sag. 

“Man kan ikke være helt sikker på, at det var i orden at lukke sagen, og at der ikke var mere at komme efter,” siger Eva Smith, der er juraprofessor emerita ved Københavns Universitet. 

Hun mener, at der kan sættes spørgsmålstegn ved, om pigens død blev efterforsket grundigt nok. 

“Jeg synes bestemt, at man har svigtet at finde ud af, præcis hvad der er sket med det barn kort før det døde,” siger hun.  

Artiklen fortsætter under indslaget.

Syd- og Sønderjyllands Politi vil ikke stille op til et interview, men betegner i et skriftligt svar sagen som “dybt ulykkelig”. Politiet afviser, at der er begået fejl, men beklager forløbet og har nu efter Radio4’s henvendelser alligevel besluttet at gå ind i den ellers lukkede sag igen. 

“Vi har ikke modtaget en klage, men er kede af, at familien sidder tilbage med en følelse af, at forløbet ikke har været optimalt. På den baggrund vil vi derfor kontakte familien og tilbyde en fornyet afhøring,” skriver kommunikationsmedarbejder Anette Johnsen. 

Hun oplyser, at familien under den nye afhøring vil få mulighed for tolkebistand. 

“Det, der sker nu, er, at politiet tager kontakt til familien for at høre, hvorvidt der er nye oplysninger til sagen. Der vil i den forbindelse blive tilbudt tolk, hvis der er brug for dette. Hvis der er nye oplysninger i forbindelse med eventuelle afhøringer, vil sagen blive vurderet på ny,” skriver hun. 

Artiklen fortsætter under videoen.

Under lægebesøget den 1. august optog Aryam og hendes far, Sohaib Alnasif, en kort video af det øjeblik, hvor Aryam får astmamedicin gennem en såkaldt forstøver. I dagene efter fortsætter hun med at have svært ved at trække vejret. Den 10. august får hun et hjertestop i det selvsamme lægehus. Video: Privat

Professor: Politiet burde have bestilt en tolk

I dagene inden Aryams dødsfald havde hendes far, Sohaib Alnasif, flere gange haft kontakt med det lægehus, der behandlede pigen.  

Ni dage inden, at hun fik hjertestoppet, tog faren sin datter med til lægehuset, hvor hun fik konstateret astma. Men undervejs i behandlingen brugte lægehuset ikke en fysisk tolk eller en tolk over enten en telefon- eller videoforbindelse. Sohaib Alnasif har fortalt, at han fik et indtryk af, at hans datters astma ikke var farlig. 

Ifølge ham betød sprogbarrieren mellem lægen og den syriske familie, at lægen på et tidspunkt blev nødt til at finde billeder frem på Google, som han brugte til at forklare faren, hvordan pigens astmamedicin fungerede. 

I løbet af den morgen i august sidste år, hvor Aryam fik hjertestop i lægehuset, forsøgte Sohaib Alnasif flere gange at få akut lægehjælp til sin datter. Eksperter har over for Radio4 vurderet, at flere ting peger i retning af, at pigens død kunne have været undgået. 

I den forbindelse har eksperter kritiseret, at lægehuset ikke brugte en tolk, selvom tolkebistand er gratis, når det handler om børn.  

Politirapporter, som Radio4 har fået aktindsigt i, viser, at Syd- og Sønderjyllands Politi inden afhøringen havde fået af vide af Fyns Politi, at “familien talte dårligt dansk og formentlig krævede arabisk tolk.”  

“Faderen havde kommunikeret med egen læge på dansk, men talte ikke meget dansk,” skriver politiet i dokumenterne. 

Alligevel blev der ikke brugt en tolk, da Syd- og Sønderjyllands Politi samme dag som dødsfaldet gik ind i sagen og foretog en afhøring af faren. Afhøringen foregik på dansk.  

Men forløbet undrer juraprofessor emerita Eva Smith. Hun vurderer, at politiet har givet familien “en dårlig retssikkerhed” ved at undlade at bruge en tolk, fordi familien på den måde ifølge hende ikke fik en ordentlig mulighed for at fremlægge deres udlægning af forløbet.  

Man burde fra starten have sagt: der skal en tolk på,” siger Eva Smith. 

Ifølge politiets eget materiale vurderede politiet, at der var sprogproblemer. 

Lidt under syv timer efter, at den otteårige pige blev erklæret død på sygehuset, indledte politiet afhøringen af forældrene i deres hjem. Af dokumenterne fremgår det, at afhøringen af familien tog i alt 10 minutter og fylder cirka 23 linjer, mens afhøringen af personalet i lægehuset – to læger og en lægesekretær – samlet tog 1 time og 8 minutter og fylder 142 linjer.

På trods af den korte afhøring skete der tilsyneladende en større misforståelse mellem betjentene og den syriske familie.  

Det mener i hvert fald Sohaib Alnasif.  

Artiklen fortsætter under billedet.

I sommeren 2022 fik otteårige Aryam et hjertestop, mens hun lå i armene på sin far hos familiens praktiserende læge i Haderslev Kommune. Hun døde tre dage senere. Men flere ting i forløbet peger ifølge eksperter på, at hendes død kunne have været undgået. Foto: Privat

I sommeren 2022 fik otteårige Aryam et hjertestop, mens hun lå i armene på sin far hos sin praktiserende læge i Haderslev Kommune. Hun døde tre dage senere. Men flere ting i forløbet peger ifølge eksperter på, at hendes død kunne have været undgået. Foto: Privat

Meningsløs afhøring 

Da Radio4 fortæller Sohaib Alnasif, hvad politiet har skrevet i den afhøringsrapport, der blev udarbejdet efter politiets afhøring af familien, bliver han overrasket.  

I rapporten står der, at Sohaib Alnasif forklarede politiet, at han aftenen før Aryams dødsfald “ringede til sit lægehus,” men at han her fandt ud af, at “lægehuset havde lukket.” 

“Derfor troede afhørte ikke, at der var noget at gøre ved det, så afhørte ventede til næste dag, hvor lægehuset havde åbnet igen,” står der i rapporten. 

Men ifølge Sohaib Alnasif er det ikke rigtigt, og han nægter, at han har fortalt sådan til politiet. Radio4 har set hans opkaldsliste fra den pågældende dag, og her fremgår det heller ikke, at Sohaib Alnasif skulle have ringet til lægehuset dagen før hjertestoppet. 

“Jeg har ikke ringet til lægen om aftenen, og det har jeg heller ikke sagt (til politiet, red.),” siger Sohaib Alnasif. 

“Da de (betjentene, red.) var her, var det mig, min kone og min kones bror. Men vi har ikke nævnt på noget tidspunkt, at vi har ringet om aftenen,” siger han. 

Ifølge afhøringsrapporten valgte politiet samtidig kun at afhøre pigens far, der taler sparsomt dansk. Hans hustru – og Aryams mor – blev derimod ikke afhørt. Ifølge dokumenterne fravalgte politiet at afhøre moderen på grund af sprogbarrieren. 

“Vagtcentralen oplyste, at vi skulle foretage afhøring af afdødes far, da han talte dansk. Moderen talte ikke dansk, hvorfor vi ikke skulle afhøre hende,” står der i politirapporten. 

Det undrer juraprofessor emerita Eva Smith. 

“Nu er det ganske vist faren, der henvender sig til lægehuset, og det er også faren, der kommer med barnet. Men derfor er det alligevel meget sandsynligt, at moren har gjort sig nogle observationer, som er betydelige. Så jeg synes også, at det er sådan uden videre at sige ‘nå, hun taler ikke dansk, så hendes forklaring vil vi se bort fra, så taler vi bare med faren, der taler dansk.’ Det synes jeg i sig selv ikke er en rigtig fremgangsmåde fra politiets side,” siger Eva Smith. 

Ifølge hende burde politiet have ventet med at afhøre familien, indtil der kunne blive bestilt en tolk. 

“Udgangspunktet må være, at hvis folk ikke forstår sproget, eller taler det meget dårligt, så skal man bruge en tolk. Ellers er det jo meningsløs at foretage en afhøring. Hvis man vurderer, at en afhøring er nødvendig, og man får at vide, at de, der skal afhøres, enten ikke taler sproget eller taler det meget dårligt, så må man sørge for at have en tolk med,” siger hun. 

Artiklen fortsætter under billedet.

En af familiens naboer beskriver Ayram som en pige, der altid var kærlig og gerne ville give et stort kram til de mennesker, hun kendte. Foto: Privat

En af familiens naboer har beskrevet Aryam som en pige, der altid var kærlig. Foto: Privat

Samråd på vej 

Trine Baumbach, der er professor på Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet og lektor i strafferet, forklarer, at det ikke er lovreguleret, hvad en indledende efterforskning konkret skal indeholde.  

Men det er ifølge hende politiets hovedopgave at finde ud af, om der er sket noget strafbart i forbindelse med, at et barn er afgået uventet ved døden. 

“Det er klart, at politiet skal sikre sig, at de informationer, de får, faktisk også er retvisende. Og hvis det kræver, at der bliver tilkaldt en tolk, så er politiet også nødt til at tilkalde en tolk,” siger Trine Baumbach, der udtaler sig generelt og ikke har vurderet den konkrete sag. 

I et svar skriver kommunikationsmedarbejder Anette Johnsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi, at afhøringsrapporter “naturligvis” altid skal være retvisende.  

“Det er vigtigt, at borgere, der afgiver forklaring, forstår betjentenes spørgsmål, og at deres forklaringer bliver gengivet korrekt. Der er altid tale om et konkret skøn, hvornår det er nødvendigt at afhøre personer med en tolk, navnlig i den indledende efterforskningsfase, som var tilfældet i den aktuelle situation,” skriver hun og tilføjer: 

“I dette tilfælde har vi på stedet skønnet, at det var tilstrækkeligt at afhøre faderen, og at sprogkundskaberne var gode nok til, at afhøringen kunne forgå på dansk og der derfor ikke var brug for en tolk.” 

Radio4 har sendt en række konkrete spørgsmål til Syd- og Sønderjyllands Politi, der dog kun har sendt en samlet udtalelse, og politiet har ikke ønsket at svare på, om efterforskningen af Aryams død formelt er genoptaget. 

Da vi er kede af at familien sidder tilbage med en følelse af, at forløbet ikke har været optimalt og på den baggrund tilbyder en fornyet afhøring, vil vi gøre hvad vi kan for at ændre familiens oplevelse, inklusive tolkebistand,” skriver kommunikationsmedarbejder hos Syd- og Sønderjyllands Politi Anette Johnsen. 

Ifølge hende vurderer politiet ikke, at “de nævnte forhold har indflydelse på udfaldet af sagen.” 

“Vi ønsker ikke at deltage i et interview om sagen,” lyder det i svaret. 

Sagen om 8-årige Aryam har tidligere fået eksperter til at sende hård kritik mod lægehuset i Haderslev Kommune, der ikke har ønsket at udtale sig over for Radio4.  

Enhedslistens Peder Hvelplund har ligeledes kaldt Sundhedsminister Sophie Løhde (V) i samråd. Det er uvist, hvornår det finder sted.  

Sagen bliver lige nu undersøgt af Styrelsen for Patientklager. 

Du kan læse mere om sagen her:

8-årig pige døde på gulvet hos sin læge: “Det her burde aldrig nogensinde kunne ske”

Lægeforeninger er tavse efter sager om døde børn – regionen afviser ansvar

Advarede om problemer i 2017: Professor føler sig ignoreret efter sager om døde børn

3-årig død af kræft efter fejlbehandling: Forældre blev misforstået

Afspiller nu

KRIMILAND

16:05
17:00