Ni tidligere medarbejdere anklager Gadejuristen for uacceptabel brug af penge

Årets Dansker. Nanna W. Gotfredsen, stifter og leder af projektet Gadejuristen. Web lille

Skrevet af

21. juni 2023

Social- og Boligstyrelsen undersøger en anklage om uacceptabel brug af offentlige midler i Gadejuristen, efter at styrelsen har modtaget en redegørelse over anklagerne fra ni tidligere medarbejdere i retshjælpsorganisationen. Nanna W. Gotfredsen opfordrer til, at styrelsen får adgang til alle relevante bilag. 

Det er ni tidligere medarbejdere, der anklager Gadejuristen for at have haft et “uacceptabelt brug af offentlige midler”, mens folketingsmedlemmet Nanna W. Gotfredsen var daglig leder af retshjælpsorganisationen.  

Det fortæller leder for Tilskudsøkonomi i Social- og Boligstyrelsen, Karen Moritz Hansen, til Radio4. Styrelsen er nu i gang med at undersøge anklagerne.

“Vi tager altid anklager om mulig svig med tilskudsmidler meget alvorligt,” siger hun.  

Social- og Boligstyrelsen er gået ind i sagen på baggrund af et brev fra Stenbroens Jurister til social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i december sidste år. Organisationen er en konkurrent til Gadejuristen, og i brevet skriver medarbejderne, at de alle forlod deres tidligere arbejdsplads Gadejuristen i 2021 “efter et ledelsesmæssigt kollaps med uacceptabel brug af offentlige midler og ageren til skade for målgruppen af særligt udsatte”. 

Ministeriet sendte efterfølgende brevet videre til styrelsen og bad dem undersøge det nærmere. 

“Der skal være en alarmklokke, der ringer hos os. Det er vigtigt, at vi følger op på, at det statslige tilskud anvendes inden for det formål, som politikerne har besluttet og til gavn for målgruppen. Nu er der rejst tvivl om det, og det har Stenbroens Jurister jo skrevet direkte til ministeren, så det skal vi gå ind og undersøge,” siger hun. 

Stenbroens Jurister afviser at kommentere sagen, men ni tidligere medarbejdere i Gadejuristen har skrevet en redegørelse til styrelsen, hvor de uddyber anklagerne. Radio4 har ikke kunnet få oplyst, hvem de ni tidligere medarbejdere er, ligesom Radio4 ikke har set redegørelsen.    

Anklager om tuktuk-indkøb 

Én af de konkrete anklager handler ifølge Karen Moritz Hansen om den tuktuk, som blev indkøbt for Gadejuristens midler og placeret ved Nanna W. Gotfredsens daværende kæreste på Bornholm i 2020. Ekskæresten har fortalt til Radio4, at han brugte kabinescoteren privat. Nanna W. Gotfredsen var daglig leder for retshjælpsorganisationen, da tuktukken blev indkøbt.  

Karen Moritz Hansen vil ikke oplyse, hvad de andre konkrete anklager handler om, men hvis der er hold i anklagerne, kan det betyde, at dele af Gadejuristens offentlige tilskud skal tilbagebetales. I yderste konsekvens kan det også resultere i en politianmeldelse af Gadejuristen, men det er endnu for tidligt at konkludere, om det bliver relevant.  

Vi har fået tilsendt en lang redegørelse fra de tidligere medarbejdere, og den er vi ved at dykke ned i nu. Vi skal være helt sikre på, at vi griber vores undersøgelse rigtigt an,” siger Karen Moritz Hansen. 

Næste skridt i undersøgelsen er at gå til Gadejuristens bestyrelse, hvis styrelsen finder det nødvendigt. Her kan styrelsen blandt andet kræve at få udleveret eksempelvis bilag og kontooversigter. 

Radio4 har tidligere beskrevet, at Gadejuristens revisor fire år i streg har advaret om, at det på grund af huller i den interne kontrol har været muligt at misbruge Gadejuristens midler, uden at det kunne opdages.  

“Men det er også vigtigt at sige, at revisoren har godkendt regnskaberne for alle fire år. Revisoren siger så samtidig, at der kan være den her risiko, så det ville selvfølgelig være virkelig god praksis, at organisationen retter op på det,” siger Karen Moritz Hansen.  

Glad for undersøgelse 

Social- og Boligstyrelsen kan ikke oplyse, hvornår undersøgelsen er færdig. Nanna W. Gotfredsen har tidligere udtalt, at hun “er glad for, at der igangsættes en undersøgelse”.

Moderaternes ordfører for udsatte oplyser nu, at hun på baggrund af de nye oplysninger “fortsat er glad for, at Social- og Boligstyrelsen ser på det her spørgsmål”.  

Og jeg synes da afgjort, at styrelsen skal have adgang til alle de bilag mv., styrelsen måtte have brug for – også fra tiden efter jeg stoppede som daglig leder i starten af 2021,” skriver Nanna W. Gotfredsen.  

I Gadejuristens regnskab for 2020 er indkøbet af tuktukken bogført under posten “Egne midler”, og Nanna W. Gotfredsen skriver i sit svar til Radio4, at “der ikke har været offentlige midler” involveret i købet af kabinescooteren. Den blev ifølge den kendte gadejurist betalt med midler, som hun selv har rejst til organisationen.  

Det kan dog ifølge professor i Økonomistyring Per Nikolaj Bukh stadig være problematisk for Gadejuristen, hvis ekskæresten har brugt tuktukken privat.  

“Tuktukken tilhører Gadejuristen, og derfor må den ikke benyttes privat af medarbejdere og slet ikke af deres pårørende. Hvis det sker, kan der både være tale om eventuel beskatning af det, og der kan være tale om misbrug af midler,” har Per Nikolaj Bukh tidligere udtalt til Radio4.   

Direktøren for Stenbroens Jurister, Maja Løvbjerg Hansen, har ikke ønsket at stille op til et interview om sagen. 

“Jeg mener ikke, det tilkommer os som organisation at kommentere styrelsens undersøgelse af Gadejuristen, og jeg foretrækker derfor ikke at stille op til interview,” siger hun.

Afspiller nu

DET SIDSTE MÅLTID

15:05
16:00