Navneskift skal forbedre SOSU’ers omdømme

Sygefraværet i den kommunale ældrepleje er dobbelt så højt som i den private ældrepleje. - - - - Derudover er der stor forskel på, hvor meget sygefravær kommunerne har. - - - - Eksperter mener, at kommunerne skal sætte ind på området og kan lære fra den private ældrepleje.- - - - Vi laver også en case fra Ishøj Kommune, der er nu er en af de kommunerne med det laveste sygefravær.- - - -

Skrevet af

1. september 2022

gup@radio4.dk

gup@radio4.dk

Det er svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft til stillinger som social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper. Det viser en ny rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Rapporten peger på, at problemet blandt andet skyldes det dårlige omdømme som uddannelserne, der ofte forkortes sosu’er, har fået.

Men det omdømme kan et navneskift være med til at rette op på. Det siger forsker hos Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Heidi Hesselberg Lauritzen.

”Alle ved eksempelvis at en sygeplejerskes job handler om pleje af de syge, fordi det ligger i navnet. Men de færreste ved, hvad en social- og sundhedshjælper laver. Derfor bør man diskutere en navneændring, så social- og sundhedsfaggrupperne ikke kommer til at leve en anonym tilværelse.”

Heidi Hesselberg Lauritzen peger på, at et navneskift ikke alene vil rette op på de udfordringer, som arbejdsgivere har med at rekrutterer kvalificerede sosu-assistenter eller sosu-hjælpere, men det kan være med til, at ændre deres image til noget mere positivt, siger hun.

”Naturligvis kan titlen ikke rumme kompleksiteten i arbejdet eller den faglighed det kræver, men navnet er det samme som for 30 år siden, hvor uddannelsen kun var 7 uger lang. Nogle af uddannelserne tager lige så lang tid som at blive sygeplejerske, og det bør deres navn og image også afspejle.”

Du kan høre hele interviewet med Heidi Hesselberg Lauritzen her:

 

Rapporten er bestilt af Sundhedsstyrelsen, og har til formål at undersøge de imageudfordringer som sundhedsfagene har.

Ældreminister Astrid Krag (S), bakker rapportens formål op, det siger hun til Ritzau.

”Jeg hører det samme, når jeg kommer rundt i landet og taler med medarbejdere i ældreplejen. Blikket på medarbejderne i ældreplejen hænger fast i fortiden.”

Den udlægning deler fagforeningen FOA, men modsat ministeren mener foreningen ikke, at en navneændring vil ændre på

Men fagforeningen FOA mener modsat rapporten ikke, at navnet udgør et problem. Det siger Torben Hollmann, formand i social- og sundhedssektoren hos fagforeningen FOA.

”Der skal langt større ting til. Det kræver, at hr. og fru Danmark og jeg selv taler ordentligt om uddannelsen, og hvad vi virkelig gør, når vi er på arbejde.”

 

NaN:NaN
NaN:NaN