Miljøminister om kritik af PFAS-håndtering: “Min opgave er at få ryddet ordentligt op” 

Området omkring Slagelse Brand og Redning er blevet forurenet med Fluorstoffet PFOS. Stoffet er løbet ud i Korsør Nor i et vandløb og er efterfølgende fundet i både køer og mennesker i området.

Skrevet af

25. april 2023

kav@radio4.dk

kav@radio4.dk

En hård kritik fra Statsrevisorerne rammer Miljøministeriet og Forsvarsministeriet vedrørende deres håndtering af PFAS. Ifølge Statsrevisorerne har Forsvarsministeriet og Miljøministeriets indsats mod stofferne været så utilstrækkelig og langsommelig, at miljøet og danskernes sundhed har været udsat for en “unødig risiko”. Miljøminister Magnus Heunicke påtager sig ansvaret for at rydde op.

“Det er mit ansvar at få ryddet op i det. Undersøgelsen går fra 2007/08 til 2021 og i den periode har man været for langsom og for lemfældig i sine kontroller med de stoffer, vi ved er farlige af PFAS-stofferne fx PFOS. Så den kritik mener jeg er berettiget, og jeg synes også, den er alvorlig,” siger han til Radio4 Morgen.

Fremover vil Miljøministeriet gå mere systematisk til værks.

“Det er miljøministeriet, der har det helt overordnede ansvar for, at vi måler, renser op og gør en indsats, der er tilstrækkelig god, grundlig og systematisk, og det har man ikke gjort, når man kigger tilbage. Vi skal rette op på fejlene. Vi gennemfører store initiativer på baggrund af rapporten og laver grundige servicetjek med alle de myndigheder, både de kommunale og statslige, som har noget med det her at gøre. Når man bruger farlige stoffer, fx som i brandskum tidligere, så skal vi have det stoppet og finde noget erstatning. Der findes erstatninger for PFOS, så man kunne have undgået det, hvis man havde været mere systematisk.”

Hør interviewet med miljøminister Magnus Heunicke her:

Miljøministeriet får kritik, fordi det er dem, der har ansvaret for at føre tilsyn med PFAS-stofferne. Stoffer, der er svære at nedbryde, og som skader miljø og drikkevand, samtidig med at de udgør en sundhedsrisiko.

Forsvarsministeriet får også kritik, fordi Forsvaret gennem flere år har brugt brandskum på 82 forskellige brandøvelsespladser. Her går kritikken på, at Forsvarsministeriet ikke har kortlagt pladserne, og at man ikke straks har underrettet de kommuner, som pladserne ligger i, når man har fundet forurening med PFAS-stoffer. I gennemsnit er der gået 11 måneder, fra man har opdaget forureningerne, til kommunerne er blevet orienteret.

Serdal Benli, statsrevisorer udpeget af SF, understreger kritikkens alvor.

“Det her er en alvorlig kritik på den skala, som statsrevisorerne normalt bruger, så ligger vi i den høje ende her. Indsatsen har været utilstrækkelig. Selvom forbuddet trådte i kraft tilbage i 2008, så er det først syv år efter, at man har ført tilsyn fra Miljøministeriets side,” siger han til Radio4 Morgen.

Hør interviewet med Serdal Benli, statsrevisorer udpeget af SF, her:

Det overrasker ikke borgere i Korsør Kommune, at Miljøministeriet og Forsvarsministeriet bliver kritiseret for deres håndtering af PFAS.

Det giftige og kræftfremkaldende stof PFOS er fundet i høje mængder i blodet hos flere borgere i Korsør Kommune efter at mange borgere i Korsør Kommune gennem årene har spist kød fra kvæg, der har græsset på en forurenet eng ved siden af den lokale brandskole, hvor det skadelige fluorstof PFOS indtil 2011 blev brugt i slukningsskum.

“Man får en dårlig smag i munden, det må jeg sige. Det er desværre bare endnu et søm i den kiste af dårligdomme, som den her sag har fulgt med sig. det her viser jo at der er et embedsværk, som måske ikke har levte op til det sanver dec har fået., og det er der blandt andet nogle borgere i Korsør, som mærker konsekvenserne af nu,” siger Kenneth Nielsen, der er formand for Korsør Kogræsser- og Naturplejeforening.

Hør interviewet med Kenneth Nielsen, der er formand for Korsør Kogræsser- og Naturplejeforening, her: 

Nu vil der for alvor blive taget fat i håndteringen af PFAS fra Miljøministeriets side.

“I det her forår fordobler vi antallet af PFAS-stoffer, vi kontrollerer i vores drikkevand, så vi er stensikre på, at alt hvad der kan være den mindste mistanke om, det har vi elimineret fra vores drikkevand, så vi er under alle de grænser som myndighederne har sat op. Det der skal løse det, er ikke kun at teste, men også at rense op. Det er der sat midler af til at vi begynder at forsøge med og udvikle teknologi til i den finanslov, vi lavede forlig omkring i går,” siger Magnus Heunicke, miljøminister, til Radio4 Morgen.

Og så skal indsatsen også række ud over Danmarks grænser.

“Vi skal have lavet et EU-forbud mod brugen af PFAS, for det er grænseoverskridende og kommer med regnen og vinden og med havene og floderne i Europa, så derfor kan vi gøre nok så meget nationalt, men det skal altså være på EU-niveau. Og der er vi i gang med det største forslag mod sådan nogle stoffer i EU’s historie, og vi har gods opbakning fra mange forskellige lande. Så der sker noget,” siger han.

Han ville ønske, de havde gjort det anderledes.

“Jeg kunne ønske vi havde en tidsmaskine og kunne tage til bage til 2007 og 2008 hvor kritikken starter, og sige at nu skal man gøre det grundigt og ordentlig. Det gjorde man ikke den gang, og derfor er det meget berettiget, at kritikken er der. Min opgave er så at få ryddet ordentligt op.”

Afspiller nu

KRIMILAND

17:05
18:00