Midtjyske politikere klar til at ændre udskældt løn til vagtlæger

Skadestue, lægevagt på AUH, Aarhus Universitets Hospital, Skejby

Skrevet af

24. oktober 2023

nih@radio4.dk

nih@radio4.dk

alch@radio4.dk

alch@radio4.dk

jna@radio4.dk

jna@radio4.dk

Flere medlemmer i Udvalget for nære sundhedstilbud i Region Midtjylland ønsker et opgør med den nuværende aflønning af vagtlæger 

Flere politikere i Region Midtjylland er klar til at sløjfe det tre gange højere honorar, som lægerne får for at lave en videokonsultation i lægevagten. 

Det kan Radio4 fortælle på baggrund af en rundspørge hos medlemmerne af Udvalget for nære sundhedstilbud i Region Midtjylland. 

– Min grundholdning, og det tror jeg godt, at jeg kan sige på mit partis vegne også, er, at vi godt kunne tænke os en anden honoreringsmodel i det hele taget for praktiserende læger, siger Susanne Buch fra SF.

Som aftalen er nu, belønnes vagtlæger i Region Syddanmark, Nordjylland og Midtjylland med mindst 225 kroner, hver gang de bruger video. En telefonkonsultation udløser til sammenligning mindst 76 kroner.   

– Det kunne give god mening at se på, om det var bedre at lave en timelønshonorering, frem for at tænke i ydelsesbaserede tillæg, siger Susanne Buch fra SF. 

Hun bliver bakket op af Mette Guldberg fra Konservative.

– Det skal ikke være pengene, der afgør, hvilken konsultation der er bedst gavnligt for patienten, men hvilken metode, der hjælper bedst muligt, siger hun.   

Udmeldingerne kommer, efter at en række politikere fra Region Syddanmark tidligere har tilkendegivet, at de ønsker at gøre op med det høje honorar for at gennemføre videokonsultationer i lægevagten.

Læger kan mistænkes for at tænke økonomi 

Radio4 har tidligere kunnet fortælle, at nogle få vagtlæger tjener millioner alene på videokonsultationer

Henrik Qvist fra Enhedslisten ønsker at stoppe det tre gange højere honorar for video. 

– Der er jo nogle af vores praktiserende læger, der bruger voldsomt meget video, og nogen der gør det knap så meget. Og så kan man jo godt føle, at det ikke udelukkende kan være fagligt begrundet det her, og at der må være nogen der også kigger økonomisk på det. Det, synes jeg, skal stoppes, siger Henrik Qvist.  

Marianne Karlsmose fra Kristendemokraterne er enig i, at man skal undgå at have et aflønningssystem, hvor lægerne kan mistænkes for at tænke på deres økonomi, før de tænker på patienten. 

– Der er nogen, der skummer rigtig meget fløde, og der håber jeg da, at det er for patienten, at lægen er der, og ikke for pengene i sig selv, siger hun. 

Hun tilføjer, at det højere honorar for video har været nødvendigt i en opstartsperiode, men hun håber, at honoraret bliver mindre i den næste overenskomst.  

Fast timeløn 

I Region Hovedstadens 1813-system får personalet en fast timeløn, og netop den løsning peger flere medlemmer af Udvalget for nære Sundhedstilbud i Region Midtjylland også på. 

– Det kunne være en rigtig god styringsmekanisme, siger Susanne Buch. 

Den model er Henrik Qvist også tilhænger af. 

– Jeg synes, at der skal være en fastlønsaftale. Hvis det kan lade sig gøre i én region, så burde vi også kunne lave det her (i Region Midtjylland, red.), siger han. 

FOTO: Kim Haugaard/Ritzau Scanpix

Afspiller nu

PORTRÆTALBUM

19:05
21:00