Mænd gider ikke bestyrelsesarbejde i dagtilbud

I følge spareforslag skal flere skoler slås sammen i et distrikt med samme skoleleder og bestyrelse. Forslaget betyder, at man ikke kan være sikker på, hvilken skole man skal gå på, da elever fordeles inden for distriktet (bl.a. bliver to-sprogede fordelt). Forslaget har udløst protester og i denne uge holdes der forældremøder på forskellige skoler. Reportage fra mødet i Åbyhøj, hvor især fordelingen af to-sprogede elever ventes at fylde meget i debatten pga. bl.a. Gellrup.

Skrevet af

20. november 2023

Bang@radio4.dk

Bang@radio4.dk

I otte ud af ti kommuner er mindre end hver tredje forældrerepræsentant en mand.

Det viser en undersøgelse af kønsfordelingen i ti kommuner, som Radio4 Morgen har lavet

Når der bliver afholdt bestyrelsesmøder i kommunale vuggestuer, børnehaver og dagplejeordninger, er det som oftest mødre, der sidder rundt om bordet.

Radio4 Morgen har undersøgt, hvordan kønsfordelingen er i forældrebestyrelser i ti kommuner i hele landet. I ingen af kommunerne er der flere mænd end kvinder i bestyrelserne, og i otte ud af ti kommuner er mindre end hver tredje forældrerepræsentant en mand.

-Det kommer ikke bag på os, men det siger noget om, at det er mødrene, der er mest interesseret i deres børns liv, men det er et problem, fordi vi gerne skulle repræsentere hele befolkningen i dagtilbuddenes bestyrelser, og det gør vi ikke i dag, siger Signe Nielsen, der er formand for FOLA, som er foreningen for forældre i dagtilbud.

Radio4 Morgens gennemgang viser blandt andet, at 29 procent af forældrerepræsentanterne i Aarhus Kommune er fædre. I Faaborg-Midtfyn er tallet 31, og i Frederikshavn er blot 17 procent af mødedeltagerne mænd.

– Jeg synes, det er ærgerligt, fordi bestyrelser skal helst være bredt repræsenteret. Jeg ville ønske, det var anderledes, men det er svært at gøre særlig meget ved. På folkeskoleområdet i Frederikshavn er billedet næsten omvendt, og det bunder måske i en gammeldags tankegang, hvor kvinderne tager sig af børnene, når de er små, og mændene når børnene er lidt ældre. Jeg synes, den fordeling kunne være spændende at gøre noget ved, siger Christina Lykke Eriksen, formand for Børne- og Ungdomsudvalget i Frederikshavn Kommune og fra SF.

I langt de fleste kommuner er forældrebestyrelserne organiseret i områder, hvor bestyrelsen repræsenterer flere institutioner.

Radio4 Morgen har gennemgået bestyrelserne på kommunernes hjemmesider og i enkelte tilfælde fået tallene fra kommunerne selv. Af de kommuner, Radio4 Morgen har undersøgt, er Morsø den kommune med højst antal fædre i de kommunale forældrebestyrelser. Her er 43 procent af bestyrelsesmedlemmerne mænd, oplyser kommunen.

Lektor på Roskilde Universitet Steen Baagøe, som har forsket i køn og daginstitutioner, er ikke overrasket over tallenene, men han forventer, at kønsfordelingen vil ændre sig i fremtiden.

-Vi håber, at det her er, en af effekterne man får af en øremærket barsel. Man kan se i Norge, at det har givet den effekt, at fædrene engagerer sig mere i børnenes liv, siger Steen Baagøe, der er lektor på Roskilde Universitet.

Find interviews på historien her:

RADIO4 MORGEN

Afspiller nu

NOTESBOGEN

01:00
01:55