Lukkede kraftværker bliver genåbnet for at sikre strøm og varme

Kraftvarmeværket Studstrupværket nord for Aarhus levere udover elektricitet også fjernvarme til det meste af Aarhus. Værket blev taget i brug i 1968 og har en effekt på 700 MW. Til produktion af strøm og fjernvarme fyres der med olie, kul og biomasse. Studstrupværket drives af DONG nu Ørsted Energy.

Skrevet af

1. oktober 2022

sudi@radio4.dk

sudi@radio4.dk

Nu kommer tre kraftværker igen i spil for at sørge for, at vi de næste to vintre har energi nok. Det drejer sig om to kraftværker i Jylland, Studstrupværkets blok 4 og Esbjergværkets blok 3 og Kyndbyværkets blok 21 på Sjælland. Blokkene på Studstrupværket og Kyndbyværket blev taget ud af drift i henholdsvis i år og i 2020.

Det er rettidig omhu at lukke dele af tre danske kraftværker, så risikoen for, at strømmen bliver afbrudt, bliver begrænset. Det siger professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen:

– Min vurdering er, at vi med det her tiltag hjælper hele det nordeuropæiske elsystem med at undgå strømafbrydelser, fordi vi sikrer, at der er en større base af kraftværker til rådighed.

Driften af kraftværkerne bliver genoptaget, hvis der bliver behov for det de to næste vintre. Energistyrelsen advarede forleden om risikoen for strømafbrydelser på grund af knaphed på elektricitet. En risiko, der ifølge energiprofessoren bliver mindre, når de tre blokke til produktion af el bliver holdt i gang.

To af værkerne kan anvende kul, mens det tredje bruger letolie, og selv om brugen af kul og olie bliver forlænget, mener Brian Vad Mathiesen ikke entydigt, at det øger klimabelastningen. Kraftværkerne vil ikke køre, når der er billigere alternativer fra for eksempel sol og vind.

– De her værker kommer kun til at køre midlertidigt, hvis der bliver behov for det, og hvis der ikke er billigere alternativer på markedet. Desuden skal man tage højde for de adfærdsmæssige ændringer, der sker i øjeblikket og han nævner, at folk for eksempel isolerer deres boliger, køber varmepumper og kører mindre i bil. Hele den samlede effekt at klimabelastningen kender vi ikke, siger han.

Et bredt flertal i folketinget bakker op om beslutningen om at udskyde lukningen af de tre danske kraftværker. Det gør regeringens støttepartier – De Radikale, Enhedslisten og SF –  og Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Alternativet ifølge TV2.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen afviser, at der skulle være et modsætningsforhold mellem at holde kraftværksblokkene åbne i længere tid og at nå de danske klimamål.

– Vi udbygger massivt vores vedvarende energi og er godt i gang med at udskifte gasfyr med fjernvarme. Og jeg tror også, at opbakningen til den grønne omstilling vil forsvinde ret hurtigt, hvis folk ikke havde strøm i kontakten, siger han til TV2.

De tre kraftværker er Ørsteds. Virksomheden venter “en række tekniske og bemandingsmæssige udfordringer, som skal løses”. Der skal laves vedligehold på anlæggene og skaffes specialiseret bemanding.

– Det er et arbejde, som Ørsted nu går i gang med, udtaler administrerende direktør Mads Nipper i en pressemeddelelse. På grund af energikrisen vil Ørsted bidrage til at sikre forsyningen, selv om det stadig er “vores holdning, at vi som samfund skal udfase brugen af gas, olie og kul hurtigst muligt”, lyder det.

 

 

 

Afspiller nu

VERDENS BEDSTE

18:05
19:00