Læger advarede om operationer: Det kan ende med politianmeldelse

Skrevet af

13. januar 2022

alch@radio4.dk

alch@radio4.dk

Læger fra andre sygehuse advarede om de omstridte ankeloperationer, som i stor stil var blevet udført på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, kunne ende med “masseskade” for patienterne. En anden kirurg kunne ”ikke finde hoved og hale” på journalerne, efter han overtog patienter med svære smerter.

De hundredvis af omstridte ankeloperationer, som blev udført på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital kunne ende med ”masseskade” for patienter og ”politianmeldelse” af læger. Det var overlæge og kirurg på Hvidovre Hospital, Lars Ebskov, som på vegne af alle fod- og ankelkirurger på Hvidovre Hospital kom med en klar opfordring til ledelsen på Bispebjerg.

”Vi vil med denne skrivelse på det kraftigste opfordre til, at MAN OPHØRER MED DENNE TYPE KIRURGI, indtil resultaterne er gjort op på BBH (Bispebjerg Hospital red.), og indtil, at Patienterstatningen har fået analyseret sagerne”, skrev Lars Ebskov i mailen, som Radio4 og TV 2 har fået aktindsigt i.

På det tidspunkt havde mere end 500 patienter fået foretaget den kontroversielle operation, hvor man som patient får indopereret en fiberwire som erstatning for ledbånd inde i anklen. Ledende overlæge, Henrik Palm, havde beordret stop for operationerne på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i maj 2018. Alligevel fandt kirurgerne fra Hvidovre det nødvendigt at sende opfordringen ud i en bredere kreds.

”Vi er fuldt bevidste om, at vores fremfærden kan virke stærkt intimiderende og det undskylder vi meget. Vi gør det fordi, at vi er bekymrede, og vi gør det for at sikre patienterne, og så gør vi det, for at der ikke er læger, der bliver hårdt ramt af en masseskade sag, som kan ende med politianmeldelse.”

Eksperter peger på lovbrud

Bekymringen fra Lars Ebskov om at operationerne kan ende som en politisag, er ikke grebet ud af den blå luft. For to eksperter peger begge på at loven er blevet brudt, fordi de mere end 500 patienter ikke er blevet ordentlig orienteret inden, de er blevet opereret.

“Jeg har set det skriftlige materiale, som patienterne har fået, og det er efter min vurdering ikke tilstrækkeligt. Der får de ikke oplysninger om manglen på viden omkring den her operation. Dermed har de ikke haft grundlag for at træffe et informeret valg. Og det har de jo krav på ifølge sundhedsloven,” siger Karsten Juhl Jørgensen, professor ved Cochrane Danmark, som er en forskningsenhed tilknyttet Syddansk Universitet.

Kent Kristensen, sundhedsjurist og lektor ved SDU, vurderer over for Radio4 og TV2, at affæren kan ende som en politisag, da han vurderer, at behandlingerne skulle have været anmeldt som et forsøg til den Videnskabsetiske Komité.

“Det kan sidestilles med uagtsom legemsbeskadigelse efter straffeloven. Og i de tilfælde vil der være tale om, at patienterne har lidt et overgreb.”

Foreløbig har 40 patienter fået erstatning for skader efter ankeloperationerne, der blev udført på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Fælles for de 40 sager er, at de eksperter, som har undersøgt sagerne for Patienterstatningen, ikke kan se nogen grund til, at patienterne overhovedet blev opereret.

“I de 40 sager, som vi har anerkendt, er der et mønster, som viser, at der efter vores lægers vurdering ikke har været tilstrækkelig operationsindikation forud for operationen. Med andre ord, har man ikke haft tilstrækkelig grund til at udføre operationerne,” siger Martin Ericksen, vicedirektør i Patienterstatningen.

Kontroversiel behandling

Lærke Haveman på 24 år er en af de patienter, der har fået tilkendt erstatning. Patienterstatningens lægekonsulent vurderer, at Lærke Haveman er blevet skadet af en ”kontroversiel” behandling, da der ikke var grund til at udføre operationen. Lægekonsulenten skriver blandt andet, at der i Lærke Havemans tilfælde er lavet en ”MR-scanning, hvor ledbånd beskrives normale. På trods af dette beskriver operatør (kirurgen, som opererede, red.) skade på ledbånd på indersiden”.

Kenth Esbensen, tidligere overlæge på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, som stod for operationerne sammen med en kollega, afviser kritikken, som han mener, kommer fra læger, der ”ikke er kompetente”.

“Han har fordrejet virkeligheden,” siger Lærke Haveman.

“Han har været i en situation, hvor han har brugt sin autoritet til at overbevise mig om en unødvendig operation. Og tre år efter er jeg stadig så mærket af skaderne, at jeg ikke ved, hvad jeg skal med mit liv om halvt år. Eller bare om en uge. Jeg er begrænset i alt, hvad jeg gør.”

Opererede uden grund

Nogle af de berørte patienter fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital endte hos overlæge Peter Basse på CPH Privathospital, der er en højt specialiseret fod- og ankelkirurg.

”Jeg har haft en del igennem hos mig med svære problemer”, skrev han i et svar på Lars Ebskovs mail. Og så skrev han, at operationen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital tilsyneladende var gennemført uden grund: Han havde set på MR-scanninger af patienternes ankler, og diskuteret dem med ”flere MR-læger”, og ”i de fleste tilfælde er det helt normal anatomi der operere(s) på”.

Det vil sige, at der efter Peter Basse og kollegers opfattelse slet ikke var grund til at udsætte patienterne for operationen.

Peter Basse skrev videre, at han ”ikke kan finde hoved eller hale” i de journaler, som patienterne har fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, og at han i materialet ”ikke kan finde de test, som indicerer kirurgi (giver anledning til at operere, red.)”.

“Jeg er skideligeglad”

Tidligere overlæge Kenth Esbensen – der stod for operationerne – afviser udsagnene fra både lægekollegerne og Patienterstatningen: De ved ikke, hvad de taler om, mener han:

“Altså, i bund og grund, så er min holdning, at jeg er skideligeglad om Lars Ebskov og andre ikke synes, at de patienter skulle have været opereret. Jeg kunne mærke og høre på patienterne, at de har fået det bedre af det. At der så er nogen, der har problemer, det er jeg ked af. Selvfølgelig. Det giver sig selv,” siger han.

Når andre læger og radiologer ikke kan få øje på de skader på ledbåndene, som Kenth Esbensen opererede dem for, så skyldes det – ifølge Esbensen – at de ikke er dygtige nok til deres job.

“Noget af problemet er, at de her mange skeptiske mennesker, de kan jo ikke – åbenbart – kigge på en MR-scanning ordentligt.”

Er du bedre til at se på en MR-scanning, end radiologer er? 

“Ja. Det har jeg været i årevis,” siger Kenth Esbensen.

Ingen andre kan se skaderne

Martin Ericksen er vicedirektør i Patienterstatningen, som foreløbig har givet erstatning til 40 patienter, der lever med invaliderende skader efter de omstridte ankeloperationer hos Kenth Esbensen og hans kollega. Han afviser, at det handler om almindelig faglig uenighed blandt eksperter.

“Det er ikke tilfældet her. Det er ikke bare vores læger, som vi har haft til at vurdere sagerne. De er ansat på flere forskellige sygehuse, og opfattelsen er ens. I de her sager har der manglet indikation for operationen,” siger Martin Ericksen og fortsætter:

“Vi har fem læger med subspecialet (fodkirurger red.) til at vurdere sagerne. Og så har vi som nævnt også haft nogle af sagerne ude af huset ved eksterne fod- og ankelkirurger til at vurdere sagerne. Det overordnede billede er, at der ikke har været indikation, og det vil sige at operationerne skulle ikke være udført.”

Må ikke arbejde som læge

Den i dag 65-årige Kenth Esbensen, der som overlæge stod i spidsen for operationerne, har ikke længere lov at virke som læge. Han er gået på efterløn, og Styrelsen for Patientsikkerhed suspenderede i juli 2020 hans autorisation. Begrundelsen er fjernet i den version af afgørelsen, som Radio4 og TV2 har fået aktindsigt i. Men det fremgår, at styrelsen vurderer, ”at der er begrundet mistanke om”, at Kenth Esbensen ”som læge vil kunne være til fare for patientsikkerheden”.

Kenth Esbensen vurderer selv, at han og en kollega udførte den kontroversielle operation flere end 700 gange fra 2007 til 2018, hvor de blev stoppet. Nu er en undersøgelse af forløbet sat i gang. Den har identificeret lidt over 500 patienter, hvis ankel var under kniven. Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har kontaktet dem alle, og omkring 200 patienter er vendt tilbage på henvendelsen. Foreløbig er 120 af dem inviteret til at få deres tilstand undersøgt på hospitalet.

Region Hovedstaden, som ejer og driver Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, vil ikke udtale sig om sagen, men henviser til hospitalet.

Henrik Palm er ledende overlæge på ortopædkirurgisk afdeling og ham, der standsede operationerne i foråret 2018. Han “beklager dybt” over for de patienter, der er blevet skadet af operationerne.

“Andre må vurdere, om vi er ude i decideret lovbrud. Og så må vi se, om der skal politi ind i sagen. Jeg vil ikke udelukke noget”, siger Henrik Palm.

Kirurgen, der var kollega til Kenth Esbensen, har endnu ikke reageret på Radio4s henvendelse.

 

Har du oplevet noget lignende – eller har du oplysninger i sagen? Så vil vi gerne høre fra dig. Skriv til TIP@RADIO4.DK

Lyt til første episode af “Det Kirurgiske Eksperiment” fra Radio4 Undersøger her

Afspiller nu

PORTRÆTALBUM

19:05
21:00