Interne mails: Moderaterne-profil trodsede advarsler om at blande sig i voldtægtsanklage mod drabsoffer

Nanna W. Gotfredsen driver Gadejuristen, der hjælper socialt udsatte med retshjælp. Her snakker hun med en kvinde, der blandt andet skal have hjælp til at anmelde en voldtægt.

Skrevet af

12. maj 2023

Moderaterne-ordfører Nanna W. Gotfredsen trodsede advarsler fra flere sider og blev involveret i et opsigtsvækkende forløb, der indtil nu har været hemmeligholdt. Forløbet førte til, at Gadejuristen betalte for oplysninger, der ifølge interne dokumenter skulle belaste drabsoffer. 

Moderaterne-ordfører Nanna W. Gotfredsen bliver nu kritiseret for sin hidtil hemmeligholdte rolle i et opsigtsvækkende forløb, hvor hun trodsede flere advarsler og besluttede sig for at involvere sig i en anklage mod offeret i en af de seneste års mest omtalte danske drabssager.

Sagen, som Nanna W. Gotfredsen bag facaden involverede sig i, udsprang af et bestialsk drab i Nordskoven på Bornholm, hvor to brødre mishandlede deres kammerat og efterlod ham til døde i skoven.

På baggrund af internt materiale fra Gadejuristen kan Radio4 nu fortælle, hvordan Nanna W. Gotfredsen i begyndelsen af 2021 var med til at fremskaffe og lade retshjælpsorganisationen betale for et ubrugeligt bevis, der ellers havde til hensigt at frembringe belastende oplysninger mod offeret i sagen. 

“Hun er i dialog med moren til de to drabssigtede om at anmelde drabsofferet for voldtægt. Hun har i den forbindelse hjulpet moren med at få taget en hårstråsanalyse, der skal bevise, at moren har fået stof for ca. 7 måneder siden. Også selvom vi fra kontoret har oplyst om, at det kan være de drabsdømte direkte til skade,” lyder det i en intern mail, som Radio4 er i besiddelse af.

Undervejs blev Nanna W. Gotfredsen advaret om, at hendes involvering i sagen ville føre til juridisk ugyldige beviser, og internt advarede medarbejdere sågar om, at det kunne få “alvorlige konsekvenser for Gadejuristens virke.” 

Det fremgår blandt andet af en intern mail, som Radio4 er i besiddelse af, hvor en række medarbejdere i Gadejuristen beskriver, hvordan politikeren skulle have været både “aktiv” og “opsøgende i en drabssag,” selvom det ifølge medarbejderne lå “uden for kontorets virke.” 

Undervejs i retssagen forsøgte brødrene Mads og Magnus Møller at forklare deres gerning med en udokumenteret påstand om, at drabsofferet skulle have udnyttet deres mor seksuelt.  

Ifølge dem var det derfor, at de lokkede deres kammerat ud i en skov, hvor de i mindst 15-20 minutter udsatte Phillip Mbuji Johansen for grov mishandling i form af blandt andet spark, slag, brændemærker, trampen i hovedet og slag med varme ildragere, der tilsammen endte med at koste ham livet. 

De to brødre endte med at få 15 års fængsel i Østre Landsret.

Nanna W. Gotfredsen har afvist at svare på Radio4s spørgsmål om sagen, men skriver kortfattet i en sms, at “om en specifik sag skulle have været håndteret i Gadejuristen eller ej, endsige hvordan, har jeg – selvfølgelig – ingen kommentarer til”.

Betalte for analysen

Ifølge Radio4’s oplysninger var Nanna W. Gotfredsen involveret i et forløb, der førte til, at de to brødres mor fik foretaget en såkaldt hårstråsanalyse på en klinik for at få klippet hårstrå af fra roden.

Håret blev herefter undersøgt i et laboratorium, og ifølge det interne materiale fra Gadejuristen var idéen med prøven, at den skulle sandsynliggøre påstanden om, at moren skulle være blevet drugrapet af drabsofferet.

Netop det påståede overgreb blev af en af brødrenes forsvarsadvokater betegnet som “en historie, som man ikke kan se bort fra” i løbet af retssagen. 

En faktura viser, at Gadejuristen betalte regningen på 3.118 kr. for hårstråsanalysen, der blev foretaget af analysevirksomheden Ferle kort efter, at de to brødre var blevet dømt i byretten.

I et interview med mediet Den Uafhængige har moren tidligere selv fortalt, at hun havde valgt at anmelde drabsofferet for voldtægt, ligesom hun i interviewet bekræftede, at hun har fået foretaget en hårstråsanalyse.

“Jeg har fået lavet drugtest af mit hår,” forklarede moren i interviewet fra den 25. oktober 2021, der var dagen inden, at sagen begyndte i landsretten.

Det er uvist, hvad hårstråsanalysen viste, men i interviewet med Den Uafhængige påstår moren til de drabsdømte brødre, at narkotesten var positiv.

“De fandt illegal amfetamin i mit hår,” påstår hun i interviewet og fremfører det som et bevis på, at hun skulle være blevet “drugget” og voldtaget af Phillip Mbuji Johansen.

Artiklen fortsætter under grafikken.

En række interne dokumenter, som Radio4 er kommet i besiddelse af, beskriver blandt andet, hvordan medarbejdere i Gadejuristen var uforstående over for, at Nanna W. Gotfredsen involverede sig i drabssagen. Grafik: Ida Kristensen

Firma bag analyse: Forkasteligt

Men allerede inden, at Nanna W. Gotfredsen og brødrenes mor fik udleveret den færdige hårstråsanalyse, blev Moderaterne-ordføreren direkte frarådet mod at bruge resultaterne af det firma, der udførte testen.

Det forklarer Christel Christensen, der er leder af Ferles Klinik for Rusmiddeltestning.

Hun kalder det “forkasteligt,” hvis prøven er blevet misbrugt.

“Vi gav klart udtryk for, at vi ikke kunne lave det som et juridisk gyldigt resultat,” siger Christel Christensen, der forklarer, at firmaets hårstråsanalyser ikke er godkendt til at gå syv måneder tilbage i tiden.

Er det noget, I har sagt til Nanna W. Gotfredsen? 

“Ja,” siger hun.

Ifølge Christel Christensen måtte Ferle dermed omgå firmaets normale praksis for at imødekomme ønsket fra Nanna W. Gotfredsen om at foretage en narkotest af morens hår, der ville gå syv måneder tilbage i tiden i stedet for de maksimalt tre måneder, som er den godkendte tidsperiode.

“Rent teknisk ville man kunne det, hvor man klipper håret, så det passer. Men det er ikke godkendt,” siger hun og tilføjer, at det ifølge hende er den eneste gang, at Ferle har lavet en ikke-godkendt test, der går syv måneder tilbage i tiden.

“Vi kan ikke stå inde for, at man bruger noget, der har været længere tid tilbage (end tre måneder, red.). Det kan vi ikke. Hvis folk bruger det forkert – det kan jeg jo ikke gøre så meget ved. Men jeg synes da, det er forkasteligt, at man bruger det forkert,” siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet.

Faktura fra Ferle er stilet til Nanna W. Gotfredsen.

Gemte resultatet væk

Forløbet har ikke tidligere været beskrevet offentligt, men materialet viser, at det var et af de punkter, som bestyrelsen i Gadejuristen fremhævede internt, da den københavnske retshjælpsorganisation i februar 2021 suspenderede Nanna W. Gotfredsen og sendte hende midlertidigt på orlov fra posten som daglig leder af organisationen, der har modtaget millioner af skattekroner i støtte fra det offentlige.

Jesper Vad Kristensen, der var medlem af bestyrelsen i 2021, hvor Gadejuristen betalte for hårtesten, bekræfter over for Radio4, at Nanna W. Gotfredsens involvering i drabssagen var et tema, inden hun blev sendt på orlov fra posten som daglig leder. Han kan ikke svare på, om det var inden for Gadejuristens formål at gå ind i sagen.

Var det inden for skiven af Gadejuristens formål?

“Det er sgu et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke. Altså, Gadejuristen hjælper jo med utrolig mange mærkelige ting overfor de svage i samfundet, og det kunne godt ligge indenfor. Det kunne måske ligge udenfor,” siger Jesper Vad Kristensen.

Forløbet bliver også beskrevet i en mail, hvor seks medarbejdere i foråret 2021 skrev til bestyrelsen, at de var bekymrede over, at Nanna W. Gotfredsen havde involveret sig i den meget omtalte drabssag. De seks medarbejdere er alle i dag ansat hos Gadejuristens direkte konkurrent, Stenbroens Jurister.

Firmaet bag testen, Ferle, bekræfter over for Radio4, at hårstråsanalysen, som Gadejuristen betalte for, gik syv måneder tilbage.

Selvom Gadejuristen betalte for analysen, besluttede organisationens bestyrelse sidenhen, at resultaterne skulle gemmes af vejen. Det fremgår af en intern skrivelse fra foråret 2021, hvor Gadejuristens daværende bestyrelse skriver, at Gadejuristen ville betale for analysen, men at den derefter ikke skulle udleveres til nogle.

“Dog vil hårstråsanalysen (Ferle) ikke fremadrettet kunne anvendes i nogen sammenhænge og vil ej heller blive udleveret,” står der i mailen.

Artiklen fortsætter under billedet.

Det var i dette shelter i Nordskoven på Bornholm, at Philip Mbuji Johansen blev fundet dræbt. Ifølge landsretsdommen blev han på brutal vis slået ihjel af de to brødre. Flere gange undervejs blev Philip Mbuji Johansen bevidstløs, og med en øl i hånden ventede brødrene ifølge dommen på, at deres offer vågnede. Og så gik de igen i gang med voldshandlingerne. Foto: Pelle Rink/Ritzau Scanpix

Tidl. formand: Intet fordækt

Forinden var blandt andet den daværende formand, Marianne Schouw, blevet orienteret om sagen, da hun den 12. februar 2021 var en af modtagerne af en mail, der i fortrolighed blev sendt fra en af de seks medarbejdere. I mailen skriver medarbejderen, at Nanna W. Gotfredsen havde bedt om at få undersøgt muligheden for at få lavet en hårstråsanalyse, der “skulle vise, om der var indtaget” narkotiske stoffer syv måneder tidligere.

“Senere samme dag fortæller Nanna, at det er med henblik på at bevise drug rape i forbindelse med mordsagen i Nordskoven. Jeg forklarer, at jeg ikke kan se formålet med, at vi går ind i den sag. Der er forsvarsadvokater, og det er en ankesag,” står der i mailen.

“Nanna fortæller, at det skal bevises, at (moren, red.) er blevet voldtaget, og at analysen skal hjælpe (moren, red.) med at afklare, om hun skal gå videre med en sådan sag. Jeg understreger, at det er mit indtryk, at der ikke (vil, red.) være støtte til sagen på kontoret, og at jeg i øvrigt mener, det er sprængfarligt for Gadejuristen overhovedet at beskæftige sig med den sag,” skriver medarbejderen i mailen.

Radio4 har forsøgt at få en kommentar fra de to drabsdømte brødres mor, men det er ikke lykkedes.

Den daværende bestyrelsesformand, Marianne Schouw, siger i dag, at hun ikke kan huske, at Gadejuristen var involveret i forløbet omkring voldtægtsanklagen mod drabsofferet.

“En hårstråsanalyse? Det kan jeg ikke mindes lige nu. Det kan godt være, at vi blev advaret om det, men det er ikke noget, der siger mig noget lige nu,” siger hun og understreger, at der ikke er foregået noget “fordækt” hos Gadejuristen.

Hun kan heller ikke huske mailen fra den 15. februar 2021, hvor bestyrelsen med Marianne Schouw selv i spidsen skriver til medarbejderne, at bestyrelsen har besluttet at betale regningen fra Ferle, men at resultatet af hårstråsanalysen fremadrettet ikke vil blive udleveret.

“Ikke engang det kan jeg mindes. Men det vil jeg da tro har været oppe og vende på et bestyrelsesmøde. Men du spøger om noget, der ligger næsten to år tilbage,” siger hun.

Marianne Schouw sidder fortsat i Gadejuristens bestyrelse i dag.

Læs også: Medarbejderne undrede sig: Moderaterne-ordfører får kritik for opsigtsvækkende indkøb

Læs også: Moderaterne-profil blev tre år i træk advaret om risiko for misbrug af Gadejuristens penge

Læs også: Minister trækkes ind i Tuktuk-sag: “Vi synes, at det er ret alvorligt”

Har du et tip til en historie, som Radio4 bør undersøge? Så kan du kontakte Radio4’s undersøgende redaktion på tip@radio4.dk. Du kan også kontakte journalisterne bag artiklen direkte og fortroligt via sikker mail her: thbodker@proton.me

Afspiller nu

NATTEVAGTEN

23:00
01:00