Ganløse Kro må have 150 spisende gæster, men når revyskuespillerne går på scenen, skal antallet halveres: “Det er grotesk!”

I byen: Vær'sko, Grethe. Premiere på Ganløse Revyen. Ganløse Kro

Skrevet af

8. juli 2021

Restauranter og kroer oplever for tiden store udfordringer, hvis de kombinerer mad til gæsterne med underholdning.

Hos Ganløse Kro i Nordsjælland kan kroen for eksempel have 150 siddende gæster til spisning om aftenen. Men når fire revy-skuespillere entrerer scenen på samme kro for at underholde gæsterne, så må der maksimalt være godt halvdelen til stede.

For selv om afstandskravene til restaurationsbranchen er ophævet, så træder restriktionerne i kraft igen, hvis restauranterne eller kroerne har kulturelle begivenheder på programmet, fordi der stadig er afstandskrav i kulturbranchen.

Og det frustrerer Kenneth Funch Molander, der er restauratør hos Ganløse Kro:

“Det er simpelthen så grotesk. Det er en og samme sal, hvor der må sidde 150 personer side ved side næse mod næse ved tre langborde og spise. Så spiser man i to timer, og når skuespillerne går på scenen, og alle mennesker vender sig om og kigger mod scenen, så træder afstandskravet og kvadratmeterkravet i kraft, fordi så er det scenekunst, og så må vi kun være 77. Det er simpelthen ikke fair,” siger han til Radio4 Morgen.

Det gør det ikke lettere at acceptere, når store fodboldfester rundt omkring i landet har fundet sted sideløbende:

“Det er en blanding af øl og mundvand, der hvirvler rundt i luften, men dér snakker man ikke om corona – dér er det fodboldfeber og landssammenhold. Det er jo ikke fair”, siger han.

Han savner at politikerne tager ansvar for kulturen:

“Hvor er den politiske vilje til at lade kulturen leve? Vi har jo ikke diktatur i Danmark. Joy Mogensen kan jo ikke gøre det alene. Hun bliver nødt til at have politisk opbakning til at lade kulturen leve”, siger Kenneth Funch Molander, restauratør hos Ganløse Kro.

Hør interviewet med Kenneth Funch Molander, der er restauratør hos Ganløse Kro, her:

Ophæv afstands- og kvadratmeterkrav

Den 10. juni blev en aftale om yderligere genåbning af Danmark forhandlet på plads af samtlige partier på nær Nye Borgerlige. Aftalen bestod blandt andet i, at afstandskravet ved indendørs servering og udendørs servering bortfaldt. Indendørs dog med krav om siddende gæster. Der gælder stadig et afstandskrav på en meter til kulturelle arrangementer.

Christian Nørgaard er politisk konsulent i brancheforeningen HORESTA, og han oplever at medlemmerne ringer fortvivlede ind for at få reglerne forklaret. Og derfor skal der ske en ændring:

“Der er simpelthen brug for, at vi får forsimplet dem, sådan så vores medlemmer men også deres gæster kan forstå de her regler. Derfor ville det letteste være at få afskaffet de her afstands- og kvadratmeterkrav, især når vi bevæger os under det store forsamlingsforbud på 500 personer”, siger han til radio4 Morgen.

Per Larsen, der er sundhedsordfører for Det Konservative Folkeparti, mener også at det er på tide at lempe på restriktionerne:

“Vi står jo et rigtig god sted, og selv de mest skeptiske virologer er optimistiske. Så nu er tiden inde til at vi får fjernet de her restriktioner”, siger han til Radio4 Morgen.

– Vil det konservative folkeparti være med til at droppe det her afstandskrav ved kulturelle arrangementer?

“Ja, det kan jeg garantere dig for, at vi genre vil. Og det står også ministeren frit for, at så snart de får lyst til det, så kan de bare afskaffe det, de behøves ikke blande hele Folketinget ind i det. Det er bare et spørgsmål om at lempe,” siger han.

Han erkender, at de ikke har været opmærksomme på situationen med kulturelle arrangementer koblet til en middag, som det er tilfældet på Ganløse kro:

“De her genåbningsforhandlinger er typisk meget pressede. Når man så sidder og forhandler til langt ud på natten, er der vidt forskellige holdninger til, hvad der skal foregå og hvad resultatet skal være af forhandlingen. Nogle partier trækker i retningen mod strammere restriktioner, og så bliver det tovtrækkeri, og så kan der være noget, man ikke er opmærksom på i den proces”, siger Per Larsen.

Derfor skal det også ændres, mener han:

“Det giver jo slet slet ingen mening. Jeg kan kun opfordre ministeren til at ophæve de her restriktioner hurtigst muligt. Vi vil presse på de steder, det er muligt, for det er ikke til at forklare, at antallet af gæster skal halveres, fordi der er en der sidder og spiller på en guitar, eller der er nogen, der laver lidt standup, det giver ingen mening overhovedet. Jeg synes kulturministeren skal træde i karakter” ” siger han.

Hør interviewet med Per Larsen, der er sundhedsordfører i Det Konservative Folkeparti, her:

 

Afspiller nu

RADIO4 MORGEN

04:05
07:00