Forsvarsminister Trine Bramsen: Jeg ville ikke selv bo op ad Forsvarets forureninger

Forsvarsminister Trine Bramsen ankommer til genoptaget samråd om ministerens ophold på Ærø samtidig med, at Forsvaret stod foran en evakuering fra Afghanistan torsdag den 11. november 2021.. (Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix)

Skrevet af

3. december 2021

SMJE@RADIO4.DK / NABB@JFMEDIER.DK / MIVJE@JFMEDIER.DK

SMJE@RADIO4.DK / NABB@JFMEDIER.DK / MIVJE@JFMEDIER.DK

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) forklarede på fredagens samråd, at de omfattende forureninger med giftstofferne PFAS på flyvestationerne ikke er blevet bremset eller oprenset, fordi der ikke er givet påbud fra tilsynsmyndighederneMen i 2019 anbefalede ministeriets egen styrelse at begynde frivillig oprensning, fordi der var så store overskridelser på flyvestationerne, at der var risiko for påbud og erstatningssager 

– Der er ikke givet påbud.  

Sådan lød forklaringen igen og igen fra forsvarsminister Trine Bramsen (S), da hun fredag var i samråd om Forsvarets PFAS-forureninger. Flere forsvarsordførere kritiserede ministeren for, at der endnu ikke er sat gang i oprensning og afværge af forureningen på landets flyvestationer, hvor der er konstateret giftstofferne PFAS i grundvandet i niveauer, der overstiger grænseværdierne 100 til 1000 gange. 

Mindst lige så mange gange sagde hun, at hun ser på alle typer af forurening med den største alvor. Det lød blandt andet sådan her: 

– Kunne jeg tænke mig at bo op og ned ad forureningerne? Nej, det tror jeg ikke, der er nogen, som kunne. Derfor siger jeg også, at enhver form for forurening skal ses på med den største alvor. 

Alligevel vil forsvarsminister Trine Bramsen ikke opfordre Ejendomsstyrelsen til at starte frivillige oprensninger. Forklaringen lød, at det “hører til i miljøsystemet at sætte de grænser”. 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse anbefalede ellers selv i et notat fra 2019, at der skulle laves frivillige oprensninger af forureningerne for at undgå påbud og erstatningssager fra borgerne. I samme notat beskrev styrelsen, at der var fundet PFAS i grundvandet ved Flyvestationerne, som overskred grænseværdierne 100 til 1000 gange, og at der derfor var påbudsmuligheder for miljøtilsynsmyndighederne. Der stod også, at forureningerne kunne sprede sig flere kilometer. 

Kommuner har ikke modtaget informationen 

Forsvarsminister Trine Bramsen blev på samrådet også spurgt til, hvorfor hun ikke reagerede på oplysningerne i notatet fra 2019. Men dem blev hun først opmærksom på i forbindelse med en artikel, lød det.  

– Der svarede jeg meget klart, at jeg har en klar forventning om, at myndighederne reagerer på det her. Har myndighederne så gjort det? Ja, i den konkrete sag har de jo reageret og delt det med tilsynsmyndighederne og har på det tidspunkt haft en forventning om, at tilsynsmyndighederne vendte tilbage, hvis der skulle gøres noget med et påbud, og det har tilsynsmyndighederne ikke gjort, svarede ministeren. 

Men ingen af de tre tilsynskommuner Aalborg, Haderslev og Viborg, kan genkende ministerens ord om, at styrelsen skulle have delt anbefalingerne fra notatet med dem. De oplyser alle til Avisen Danmark og Radio4, at de ikke modtog notatet fra 2019. Kommunerne har dermed ikke været klar over, at Ejendomsstyrelsen selv vurderede, at der var grundlag for at give påbud om oprensning. Samtidig har de ikke vidst, at styrelsen anbefalede frivillige oprensninger for netop at undgå påbud. 

– Med den viden vi har om deres egne anbefalinger nu, finder vi det problematisk, at de ikke har arbejdet mere aktivt for frivillige oprensninger. Ellers skulle de have meldt ud, at de ikke ønskede det. Vi undersøger nu påbudsvejen, siger Christina Vedel-Birch Andersen, chef for Klima og Miljø i Haderslev Kommune. 

Christina Vedel-Birch Andersen forklarer, at kommunen indtil nu har brugt dialog som vejen til at få Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse til at lave en frivillig oprensning.  

– Men det tyder ikke på, at det bliver til noget, siger hun.  

Samtidig kritiserer hun, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ikke videregiver alle informationer til kommunerne, når nu ministeren forventer, at det er kommunerne, som skal give påbud, før forureningerne kan blive bremset. 

– Det føles underligt at få de her dokumenter på bagkant. Jeg skal ikke kunne sige, hvad Forsvarets bevæggrunde er. Vi har efterspurgt ting på møder med dem, og det har vi fået, men vi har kun fået de ting, som vi har efterspurgt.   

Kommunerne har tidligere forklaret, at det er svært at efterspørge dokumenter og rapporter, som de ikke er klar over eksisterer. I Aalborg Kommune vil forvaltningen nu give et undersøgelsespåbud, for at kunne fastlægge, hvilke muligheder der er for oprensning. 

– Som kommunal miljømyndighed skal vi jo have den viden, før vi kan give et påbud. Man kan også undre sig over, at Forsvaret ikke agerer, når de har en viden om, at der er et problem. Det har Forsvaret jo været bekendt med i flere år, siger Jakob Bisgaard, vicedirektør i Klima og Miljø i Aalborg Kommune og forsætter:

– Jeg er brandærgerlig over, at der ikke har været den vidensdeling. Og jeg er bekendt med at Forsvaret siger, de har givet viden videre på nogle møder og konferencer, men der kan vi bare konstatere, at det i hvert fald ikke er noget, der er kommet til os. 

Vi er jo kørt hele vejen ned i grøften 

På samrådet henviste flere ordførere til Avisen Danmark og Radio4s tidligere afsløringer af, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i flere tilfælde ikke har delt sin viden om forureningerne med tilsynskommunerne. Alligevel slog Trine Bramsen på samrådet fast, at det var op til kommunerne at give påbud, hvis der skulle startes oprensninger: 

– Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal som enhver anden virksomhed følge den danske lovgivning. Ejendomsstyrelsen har ikke modtag påbud om oprensning, men gennemført frivillige undersøgelser. Modtager styrelsen påbud, så vil der naturligvis blive taget aktion herpå, sagde hun. 

Samtidig gentog ministeren, at det var hendes forventning at Forsvarsministeriet delte al viden om forureningerne med tilsynene, også selvom styrelsen ikke var forpligtet til det. Hun opfordrede også til, at man så fremad i stedet for at påpege tidligere fejl.  

– Vi vil allerhelst arbejde sammen med de nordiske lande og finde metoder til oprensning. Det vil virkelig gøre en forskel. Vi vil gerne være dem, som finder metoderne. Det ville være verdensomspændende. Jeg synes, vi skal sætte som mål, at vi vil generere de metoder, der kan hjælpe hele verdens jord til at blive mindre forurenet, sagde hun. 

I flere omgange henviste Venstre til, at flere eksperter har påpeget overfor Avisen Danmark og Radio4, at der allerede findes gennemtestede metoder til afværge og oprensning. Metoder som det norske forsvar har benyttet til at rense op for netop PFAS-forureninger på sine flyvestationer siden 2012, og som det danske forsvar ifølge eksperterne bør bruge til at rense op med det samme. 

Derfor vakte Forsvarsministerens ambitioner om verdensomspændende opdagelser af nye metoder heller ikke ligefrem jubel hos flere af de fremmødte ordførere.  

– Det, der virkelig ville gøre en forskel, var, at ministeren fik styr på sit ministerium, så man tilbage i december 2019 tog hænderne op af lommen og reagerede på det, når nogen siger, at forureningerne i grundvandet ved flyvestationerne er 100 til 1000 gange over grænseværdierne, og at forureningerne kan sprede sig flere kilometer, sagde Venstres beredskabsordfører, Peter Juel-Jensen og fortsatte:

– Det er ikke, at man efterfølgende på bagkant dækker sig ind ved at snakke med de nordiske lande. Ministeren skulle have reageret i tide. Det er bedre at stoppe ulykken i stedet for at køre videre. Vi er jo kørt hele vejen ned i grøften, minister. 

Venstres vikarierende forsvarsordfører Christoffer Melson, der havde indkaldt til samrådet sammen med Peter Juel-Jensen supplerede: 

– Jeg er ked af at sige det, jeg tror de borgere, der bor i området og ansatte ved Forsvaret, som er bekymrede for det her, sidder skuffede tilbage i dag. Der er brugt en masse tid på at bortforklare, hvorfor man ikke skal tage ansvar, sagde han og tilføjede: 

– Fakta i den her sag er, at det styrelsen anbefalede i 2019, var ikke at vente på påbud, men at gå i gang med oprensning, så man slap for påbud og erstatningskrav. Det ministeren siger, er noget helt andet, end det styrelsen anbefalede i 2019. 

Avisen Danmark og Radio4 ville gerne have spurgt forsvarsminister Trine Bramsen til, at ingen af de tre tilsynsførende kommuner har modtaget det notat fra 2019, hvor styrelsen anbefalede oprensning, og skrev at der var mulighed for påbud, fordi grundvandsforureningerne med giftstofferne på flyvestationerne overskred grænseværdierne med 100-1000 gange. Men det har ikke været muligt at få en kommentar fra ministeren inden for deadline. 

Afspiller nu

NATTEVAGTEN HIGHLIGHTS

02:10
03:10