Ekspert: Borgmesters støtte til kvindeforening er “usædvanlig”

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), borgmester Peter Rahbæk Juel, beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro, Kefa Abu Ras (Søstre mod Vold og Kontrol), Roya Moore (Foreningen NOUR), Jannie Staal (centerleder for Krisecenter Odense), Halima El Abassi (forsker i æresrelaterede konflikter og formand for Odense Kommunes ekspertgruppe mod negativ social kontrol) og Rami Dibaje (skoleleder på H.C. Andersen Skolen), afholder Door step-pressemøde efter møde om negativ social kontrol kan stoppes i et udsat boligområde som Vollsmose, på H.C. Andersen Skolen i Odense mandag den 5. oktober 2020.. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix)

Skrevet af

8. maj 2022

smje@radio4.dk

smje@radio4.dk

Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), har støttet Søstre mod vold og kontrol siden foreningens start, og den støtte er indtil videre uforandret. Ekspert kalder borgmesterens engagement for “usædvanligt”, men ikke i strid med reglerne.  

Kaffemøder, en uforbeholden støtteerklæring og en urokkelig tro på foreningen.  

Støtten fra byens øverste mand i Odense har været usvigelig, siden medstifter og nu talskvinde for foreningen, Søstre mod vold og kontrol, Kefa Abu Ras, første gang satte borgmester Peter Rahbæk Juel i stævne. 

Det viser dokumenter, som Radio4 og TV 2 Fyn har fået aktindsigt i.  

“Hvis man tager de positive briller på, så kan det afspejle, at negativ social kontrol netop er noget, borgmesteren finder meget vigtigt, så er der ikke noget problematisk i det, men med mit kendskab til kommunerne, så må jeg sige, at det er meget usædvanligt, at en borgmester er så tæt involveret i det her,” siger ekspert i kommunalpolitik Roger Buch. 

Hør indslaget med Roger Buch i Radio4 Morgen her:

Borgmester Peter Rahbæk Juel siger i et skriftligt svar, at han ikke finder, at der er noget usædvanligt i hans engagement i Søstre mod vold og kontrol.   

“Jeg har gennem en række år arbejdet med og været optaget af den dagsorden, der handler om negativ social kontrol. Som følge heraf har jeg mødtes med forskellige aktører som Exitcirklen, et netværk bestående af kvinder med indvandrerbaggrund fra Vollsmose, og også foreningen Nour, blandt andet i marts 2020,” siger Peter Rahbæk Juel. 

Kaffemøder og støtteerklæring

Peter Rahbæk Juel har blandt andet haft fire kaffemøder med talskvinden i Søstre mod og kontrol, Kefa Abu Ras, inden foreningen i november 2020 officielt blev valgt som den forening, der skulle bekæmpe negativ social kontrol for kommunen. 

Derudover skrev borgmesteren i juni samme år en støtteerklæring til foreningen. Det er mindre end fire måneder, efter at foreningen bliver oprettet i CVR-registeret, og inden foreningen får tilskuddet fra Odense Kommune.  

Odense har et bredt politisk flertal således udpeget social kontrol som et samfundsproblem, som vi som by skal gøre op med. Men kommunen kan ikke foretage opgøret alene (…) med projektet Søstre mod vold og kontrol implementeres en bydækkende indsats, som ikke afgrænses til et specifikt område i byen,” skrev borgmesteren i støtteerklæringen.

Læs støtteerklæringen fra Peter Rahbæk Juel her.

Samtidig med at Peter Rahbæk Juel skrev støtteerklæringen arbejdede en ekspertgruppe i Odense Kommune med anbefalinger til, hvordan kommunen burde bekæmpe negativ social kontrol. Og da rapporten lander et par måneder senere, peger ekspertgruppen blandt andet på, at Søstre mod vold og kontrol vil implementere en bydækkende indsats.  

Tommy Hummelmose (K) siger, at borgmesteren har ret til at holde kaffemøder med alle dem, han vil, men at det er “uheldigt”, at borgmesteren ifølge ham havde valgt sine “små favoritter”, inden ekspertgruppen præsenterede dens anbefalinger.  

“Man skal i sådan en slags sager som her passe overordentligt meget på med ikke at have sine små favoritter på forhånd. Specielt når man faktisk sætter en ekspertgruppe til faktisk at undersøge, hvad der skal gøres,” siger han.  

Borgmesterforvaltningen – og ikke Peter Rahbæk Juel – siger i et skriftligt svar, at “Odense Kommune udarbejder jævnligt støtteerklæringer til foreninger, såfremt kommunen kan bakke op om foreningens formål. Støtterklæringerne er blandt andet relevante, når foreningerne skal søge om fondsmidler. Støtteerklæringen til Søstre mod vold og kontrol blev givet uafhængigt af tilskuddet i forbindelse med profilprojektet”.

Kan fremstå som bestillingsarbejde

Efter at ekspertgruppen er kommet med dens anbefalinger går der 11 dage, inden Borgmesterforvaltningen underskriver en såkaldt hensigtserklæring med Søstre mod vold og kontrol, og dermed kan ekspertgruppens rapport ifølge Roger Buch opleves som en forlængelse af borgmesterens støtteerklæring. 

“Det er vigtigt at holde fast i, at en borgmester også har fuld ytringsfrihed til at komme med en offentlig udmelding, om hvem han synes skal gøre en særlig indsats inden for et givent område. Men forløbet kommer jo til at fremstå som lidt af et bestillingsarbejde,” siger han.  

Læs hensigtserklæringen om tilskud til Søstre mod vold og kontrol her.

Selvom Roger Buch kalder engagementet for “usædvanligt”, så er der ikke noget i strid med gældende regler. 

Han peger på, at det er Borgmesterforvaltningen – og dermed ikke borgmesteren selv – der træffer beslutningen, om at tilskuddet skal gives til Søstre mod vold og kontrol.  

Tidslinje:

27.september 2019: Bydelssøstre vinder Odense Kommunes Ildsjælepris. Bydelssøstre er “forløberen” til Søstre mod vold og kontrol, hvor Kefa Abu Ras var projektleder.

28. november 2019: Kaffemøde mellem Peter Rahbæk Juel og Kefa Abu Ras

18. december 2019: Møde mellem Peter Rahbæk Juel og Kefa Abu Ras (besøg hos Bydelssøstre)

24. januar 2020: Kaffemøde mellem Peter Rahbæk Juel og Kefa Abu Ras

23. februar 2020: Søstre mod vold og kontrol oprettes i CVR-registeret. 

3. marts 2020: Kaffemøde mellem Peter Rahbæk Juel og Kefa Abu Ras

6. marts 2020: Ekspertgruppe til negativ social kontrol bliver nedsat.

5. juni 2020: Peter Rahbæk Juel skriver en støtteerklæring til Søstre mod vold og kontrol. Borgmesteren skriver blandt andet, at “i Odense har et bredt politisk flertal således udpeget social kontrol som et samfundsproblem, som vi som by skal gøre op med. Men kommunen kan ikke foretage opgøret alene (…) med projektet Søstre mod vold og kontrol implementeres en bydækkende indsats, som ikke afgrænses til et specifikt område i byen. Det er et vigtigt og afgørende skridt i forhold til opgøret med social kontrol, eftersom social kontrol ikke udelukkende er et fænomen i udsatte boligområder, men også foregår i mere ressourcestærke miljøer”.  

20. august 2020: Ekspertgruppen kommer med sine anbefalinger til Odense Kommune. Én af anbefalingerne er, at Odense Kommune etablerer et “strategisk samarbejde med civilsamfundsaktører og boligsociale foreninger i udsatte områder”. Eksperterne skriver blandt andet, at “civilsamfundet spiller en vigtig rolle i Odenses arbejde med negativ social kontrol. Men civilsamfundets indsatser har i overvejende grad fokuseret på de udsatte boligområder. Der er behov for et udvidet fokus på bydækkende indsatser”. Samtidig peger eksperterne på, at “Odense har allerede gode og succesfulde civilsamfundsbaserede indsatser med engagerede frivillige. De indsatser er der brug for at styrke og udbygge, så endnu flere kan få hjælp og støtte. Odense bør udbrede de gode erfaringer fra eksisterende frivillige foreninger og civilsamfundet, herunder blandt andet (…) Søstre mod vold og kontrol”.

31. august 2020: Borgmesterforvaltningen ved Kåre Pedersen indgår en hensigtserklæring, om at kommunen skal yde økonomisk tilskud til Søstre mod vold og kontrol.

4. november 2020: Tilskudsaftalen mellem Odense Kommune og Søstre mod vold og kontrol præsenteres på Odense Rådhus.

21. marts 2021: Spørgsmålet om en advokatundersøgelse af Søstre mod vold og kontrol bliver diskuteret i Odense Byråd. Her er det ført til referat, at Peter Rahbæk Juel siger: “målet er, at Søstre mod vold og kontrol igen kan fokusere fuldt ud på det vigtige arbejde mod negativ social kontrol”.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Afspiller nu

DET SIDSTE MÅLTID

15:05
16:00