DF-ordfører fastholder kritik: Centrale oplysninger havde ændret vores tilgang til hastelov

Sundhedsordfører Liselott Blixt (DF) under Folketingets hastebehandling af en lovpakke, der skal muliggøre regeringsindgreb mod udbredelsen af smitte med coronavirus torsdag den 12. marts 2020. (Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix)

Skrevet af

18. marts 2020

Flere parter fastholder kritik af sundhedsminister Magnus Heunicke håndtering af forløbet omkring vedtagelsen af vidtgående hastelov

Det er blevet kaldt et tillidsbrud, at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) ikke klargjorde tydeligt over for Folketinget, at Sundhedsstyrelsen i en mail såede tvivl om den vidtgående hastelovgivningen mod spredningen af coronavirus.

Mulighed for tvangsbehandling og tvangsvacciner har vakt særlige kvaler hos Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt, der nu fortæller, at hun ville have gjort tingene anderledes, hvis hun havde kendt til mailen:

”Så ville jeg have lavet nogle ændringer. Jeg ville gerne have spurgt Sundhedsstyrelsen om, hvordan vi kunne havde brugt sundhedslovgivningen uden at have ændret hele epidemiloven. Det er jo nogle drastiske skridt, at man kan tvangsbehandle og tvangsvaccinere, og det bryder med mange af vores principper”, siger hun til Radio4.

Mailen blev sendt fra Sundhedsstyrelsens direktør allerede onsdag inden torsdagens hastebehandling.

Her skriver Søren Brostrøm blandt andet, at ”vi finder umiddelbart, at det aktuelle COVID-19 udbrud ikke kan begrunde sådanne væsentlige ændringer i epidemiloven”.

I mailen bemærker Sundhedsstyrelsen også, at forebyggelsen af coronavirus måske ”mere hensigtsmæssigt kan fremmes inden for anden gældende lovgivning eller øvrig lovgivning”.

Mailen fremgår af et bilag til svar nr. 23, som kan findes på Folketingets hjemmeside. Det var Venstre, der fik svaret, som ifølge Berlingskes oplysninger tikkede ind kl. 22.28 torsdag aften.

Og det var ikke tids nok, mener DF’s sundhedsordfører, Liselott Blixt.

”Kl. 22.30 var deadline for, at vi som politikere og partier skulle fortælle, hvad vi synes om lovgivningen. På det tidspunkt har jeg ikke tid, for vi blev presset til, at det skulle ske inden kl. 24.00. Vi sidder i en situation, hvor vi får at vide, at hvis ikke vi får det igennem her og nu, så vil det koste menneskeliv.”

SF, Konservative, Liberal Alliance og Nye Borgerlige fortæller Radio 4, at de ikke deler DF’s kritik af forløbet. Men hos Venstre er Sundhedsordfører Martin Geertsen ikke tilfreds med forløbet. Selvom det var Venstre, der fik svaret, nåede han ikke at læse det, fortæller han.

”Når at når tingene går så stærkt, og vi kører helt ude på kanterne af almindelige frihedsrettigheder, så er det altså også vigtigt, at regeringen fortæller os hele sandheden. Så det er mere det principielle i, at vi er nødt til at være ærlige overfor hinanden”.

Og mener du ikke, ministeren har været det her?

”Nej jeg synes, at han mere tydeligt på de udvalgsmøder skulle have sagt til os, I skal være opmærksomme på, at det her ikke er funderet på et sundhedsfagligt grundlag. Det synes jeg, ministeren skulle have været mere offensiv om at fortælle Folketingets Sundhedsudvalg.”

Venstre havde dog stemt for loven alligevel, siger sundhedsordføreren. Han har ikke ”større eller mindre” tillid til ministeren nu.  ”Jeg er ret sikker på, at ministeren har forstået budskabet,” lyder det fra Martin Geertsen.

Juraprofessor: Folketingets eget ansvar

Det er dog i lige så høj grad Folketingets eget problem, at mailen ikke blev fremhævet som en del af lovbehandlingen. Det siger Jørgen Albæk Jensen, Juraprofessor ved Aarhus Universitet:

”Hvis man ikke mente, man ikke havde tid nok, kunne man jo bare have stoppet processen og sagt: vi vil altså ikke vedtage det her før i morgen, når vi har haft tid til at læse på lektien. Jeg synes ikke, man kan sige, at det er regeringens problem. Der hviler skylden vel ligeså meget de ordførere, der ikke har fået læst det materiale, de har fået fremsendt,”

Men Liselott Blixt (DF) fastholder, at det var umuligt for dem med den korte tidsramme.

”Vi har selvfølgelig en del af skylden. Men når ministeren har mailen dagen i forvejen, som vi først får, efter vi har skrevet vores betænkning, så har vi ikke tid til at sætte sig ned og læse det”, siger hun til Radio4.

Adspurgt om hun har tillid til ministeren, svarer Liselott Blixt:

”Ikke den tillid, jeg har haft tidligere. Og skal vi lave en lovgivning igen, vil jeg da spørge meget mere ind. Jeg har været ordfører under 12 sundhedsministre, og der har jeg haft tillid til, at man lægger alt frem og inddrager sundhedsordførerne. Og der må jeg sige, der er den knækket lidt her”.

Har du så tillid til ham?

”Nej. Det har jeg så ikke”, siger hun til Radio4.

Sundhedsminister Magnus Heunicke har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, da han i disse dage kun svarer på spørgsmål ved pressemøder, lyder svaret fra ministeriet til Radio4.

Heller ikke Sundhedsstyrelsen har ønsket at kommentere mailen yderligere.

Hos Enhedslisten er sundhedsordfører Peder Hvelplund én af dem, der har løftet kritikken.

Han overvejer nu i bakspejlet, om partiet kunne have brugt mailen til at presse deres forslag igennem om, at loven skulle igennem revision efter 3. måneder, i stedet for seks måneder.

”Det handler om, at der er den tillid mellem regering og Folketing, og at Folketinget kan være sikker på, at de relevante og væsentlige oplysninger, der ligger en sag, de selvfølgelig tilgår Folketinget også. Og det er det, jeg mener, er dybt kritisabelt, at ministeren ikke har sikret”, siger Peder Hvelplund.

Han har dog stadig tillid til Magnus Heunicke.  “Jeg har fået en tilkendegivelse fra ministeren om, at det her vil ikke gentage sig”.

NaN:NaN
NaN:NaN