Borgere i nordjysk by vil ikke være en del af naturnationalpark: “Vores by bliver totalt indhegnet”

Fritgående vilde Exmoor ponyer ved Gulstav Mose, Dovns klint, Langeland, hvor de bruges for naturpleje ved at de græsser store arealer. Flokken har ca 80 dyr i alle aldre. Fremmer både flora og fuglelivet.

Skrevet af

20. december 2021

Tæt ved Hanstholm i Nordjylland ligger et fiskerleje ved navn Lildstrand, som måske bliver en del af en af de 10 nye kæmpestore naturnationalparker, der er på vej. Men borgerne i Lilstrand ønsker ikke et 65 kilometer langt elhegn rundt om deres by.

De frygter, at naturnationalparken kommer til at omkranse deres by, så de har havet på den ene side og et langt elektrisk hegn og en masse store, græssende dyr på den anden.

“Vi tænker, at det kan ikke være rigtigt, at man ikke må eksistere som by, men skal være lukket inde af sådan en naturnationalpark her”, siger Birthe Lundgaard, der er bestyrelsesmedlem Hawboernes Forening, Lildstrand.

Hegnet vil ødelægge meget for beboerne i Lildstrand:

“Vores bysamfund bliver totalt indhegnet. Forestil dig, du skal igennem en færist og nogle hegn, for at komme til købmanden for at komme ud i samfundet, det er jo en stor grad af frihedsberøvelse”, siger hun til Radio4 Morgen.

Parkerne er et resultat af en bred politisk aftale, og skal fremme biodiversiteten, dyre- og planteliv, blandt andet ved at sætte vilde planteædere ud. For eksempel køer og heste. Men borgerne i Lilstrand er bekymrede for, at der skal være vilde dyr indenfor hegnet:

“Vi har meget imod, at der kommer vilde dyr, fordi de skal hegnes ind. Når man ser de skilte, som Miljø- og Fødevareministeriet sætter op, så står der, at færdsel til fods er tilladt, men på eget ansvar, at man skal værre opmærksom på, at dyrene kan reagerer aggressivt mod hunde, at man skal være opmærksom på, at man skal holde god afstand til de her dyr og at færdsel alene med børn, det kan være farligt”, siger Birthe Lundgaard, der er bestyrelsesmedlem Hawboernes Forening, Lildstrand.

Hør interviewet med Birthe Lundgaard, der er bestyrelsesmedlem Hawboernes Forening, Lildstrand, her: 

Vil ikke lukke folk inde, men i dialog

Kasper Roug (S), miljøordfører, kan godt forstå borgernes behov for at kunne det samme som før:

“Jeg kan forstå, at det er vigtigt for de her borgere, at man kan gøre det samme, som man hele tiden har kunnet gøre, dvs. gå de samme veje og af de samme stier, komme til stranden osv., og det er også lige præcis meningen, at man stadig skal kunne det. Trådhegn er en almindelig tråd, som er let at passere for mennesker, men ikke for dyr. Det (tråden, red.) er for at holde store græssende dyr inde på et meget stort areal”, siger han.

Han mener ikke, at der er tale om at lukke folk inde:

“Meningen er, at vi skal holde vilde dyr inde i naturnationalparken, men vi skal ikke holde borgerne og mennesker ude. Når folk kan bevæge sig frit, dvs. tage deres bil, deres cykel og gå sig en tur, og det kan de fortsat gøre, så er det jo ikke at lukke folk inde. Det er ikke et spørgsmål om at vi skal lave noget der er til gene for borgerne, men at vi laver et stort areal som gerne skulle få endnu mere natur et sted, der er dejligt,” siger han.

Han forstår godt borgernes nervøsitet, som han håber på at kunne imødekomme:

“Selvfølgelig kan jeg forstå, at man er nervøs for, hvordan det kommer til at se ud, men det er lige præcis det vi gerne vil se på, når naturnationalparkerne er udpeget; så vil vi gerne i dialog med borgerne og tale om, hvordan kan vi gøre det her på deres vilkår, så de kan nyde deres område og være trygge”, siger han.

Hør interviewet med Kasper Roug (S), miljøordfører, her:

Der er kommet 200 forslag til placeringer af de nye naturnationalparker ind til Miljøministeriet fra blandt andre borgere og kommuner. Det er blevet til en liste med 23 mulige områder til placering af op til ti nye naturnationalparker. En af de 23 mulige placeringer er Vester Thorup, som er den, som kommer til at omkredse Lildstrand.

Det var meningen, at det skulle besluttes, hvor parkerne skulle ligge, i december måned, men det er blevet udsat.

NaN:NaN
NaN:NaN