Børn af psykisk syge har brug for andre voksne

Mor og dreng sidder på bænk ved havet. Model Released. Nøgleord: en med kvinde barn med hinanden familie opvækst børnefamilie enebarn adoptivbarn adoptivbørn skygge adoptivbarn adoptivbørn adopteret social socialt alenemor lille forælder med skikkelse voksne voksen aflastning familiepleje udendøre udendørs anbragt små småbarn småbørn skikkelser ensom trist hjertesorg mistet isolation tungsind tungt sind eftertænksomhed depression psykisk lidelse psykisk syg sygdom melankoli tomrum tomt deprimeret ked af det personlig krise anonym anonymitet forladt afsked farvel afslutning slut modgang savner savn omsorgssvigt svigt udsat barn udsatte børn skilsmisse skilsmissebarn diagnose mistrivsel skikkelse skikkelser aflastning familiepleje udendøre udendørs anbragt anbragte bevægelse trivsel dårlig øde solomor solomødre alenemor enlig single delebarn delebørn hjertesorger anbringelse tvangsadoption tvangsanbringelser tvangsanbringelse anbringelser tvangsanbragt tur sammen sadness of child boy shadow fear unrecognizable sad abandoned despair emotion loneliness fremtid fremtiden set ryggen til på stranden strand kyst om sommeren sommerferie 5 år fem år 5-årig 5årig årig femårig femårigt fem-årig fem-årigt femårsbarn udkik efter kigger genrefoto genre-foto barndomsbillede anonymt strandkant strandkanten i ferieliv ensomme udstødt feriegæst feriegæster stressramt ramt af sindslidelse uligevægtig ustabil sørger forsørger artig modløs genert generthed usikker usikkerhed bænken moder moderkærlighed sommerklædt sommerklædte sommertøj bekymring bekymringer ansvarsfølelse trøst trøster ønsker fattig fattigt kontanthjælpsmodtager kysten stresset stressede eftertanke tankevækkende børnesag børnesager samspilsramt sårbar sårbare problem problemer donorbarn donor-barn pårørende

Skrevet af

26. oktober 2023

Børn, der har en psykisk syg forælder, kan føle sig alene og længes efter at tale med andre voksne om, hvordan det går.

Men ofte mødes de af tavshed, og derfor skal en ny kampagne fra Psykiatrifonden, Børns Vilkår og Ole Kirk’s Fond inspirere voksne til at blive bedre til at spørge.

For børnene har brug for at tale om det, der kan være svært, og et lille spørgsmål kan gøre en stor forskel, siger Marianne Skjold, direktør i Psykiatrifonden.

“Vi er ofte tilbageholdende med at blande os i noget, der er privat. Måske opfatter man det som uhøfligt, eller det føles grænseoverskridende. Den opfattelse vil vi lave om på, så derfor opfordrer vi voksne til at spørge børnene. Det kan være læreren i skolen, fodboldtræneren, klassekammeratens forældre eller en nabo”, siger hun.

Du kan høre interviewet med Marianne Skjold her:

Cirka 310.000 børn i Danmark har en mor eller far med psykisk sygdom.

Flere undersøgelser, senest en registerundersøgelse fra Syddansk Universitet, viser, at børnene har større risiko for selv at udvikle en psykisk sygdom, for at blive anbragt uden for hjemmet og for at blive involveret i kriminalitet.

De klarer sig ofte også dårligere i uddannelsessystemet og er oftere på overførselsindkomst end børn, der er vokset op med forældre uden psykisk sygdom.

Andre undersøgelser har vist, at det ikke er alle kommuner, der har et tilbud til børnene, hvor de eksempelvis kan møde andre i samme situation eller tale med en voksen.

Enkle og åbne spørgsmål kan være en begyndelse.

Hvis barnet ikke har lyst til at tale første gang, så lad det vide, at du er der og vil spørge en anden gang, opfordrer Marianne Skjold.

“Som voksen kan man synes, at det er svært at finde den rigtige situation at spørge. Men fra undersøgelser ved vi, at børnene gerne vil tale. Selvfølgelig skal man ikke buse ud med en masse spørgsmål på én gang, men gå forsigtigt frem. Måske holder barnet sig tilbage den første gang. Men så er det vigtigt for barnet at få at vide, at man er der.”

/ritzau/

Foto: Mads Jensen/Ritzau Scanpix

Afspiller nu

RADIO4 MORGEN

04:05
07:00