Bertelsen og ni embedsmænd kan drages til ansvar i Minksagen

Formand for granskningsudvalget Sophie Løhde (V) ankommer til møde i Folketingets Granskningsudvalg, hvor Minkkommissionens beretning afleveres på Christiansborg, torsdag den 30. juni 2022.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Skrevet af

30. juni 2022

redaktionen@radio4.dk

redaktionen@radio4.dk

Embedsmænd fra ministerier, styrelse og Rigspolitiet har begået tjenesteforseelser og kan drages til ansvar.

Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, og ni andre embedsmænd kan drages til ansvar i Minksagen.

Det drejer sig om embedsmænd i Justitsministeriet, i det daværende Miljø- og Fødevareministerium, i Rigspolitiet og i Fødevarestyrelsen.

Det fremgår af Minkkommissionens endelige beretning, der fylder næsten 2000 sider.

– Det er kommissionens vurdering, at departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar.

Få flere detaljer og reaktioner på sagen her i nyhederne fra Radio4:

Kommissionen drager sin konklusion uden at have fået adgang til al den information, som den havde ønsket og efterspurgt.

En sms-korrespondance på blandt andet Bertelsens telefon blev ikke genskabt. Enkelte sms’er er dog fremskaffet og offentliggjort.

Af disse fremgår, at Statsministeriets departementschef spillede en helt central rolle og gav meget klare meldinger på sms til øvrige embedsmænd, blandt andet under et afgørende pressemøde i november 2020.

Kommissionen lægger til grund, at Bertelsen ikke var bekendt med, at der manglede hjemmel til aflivning af alle mink. Men derefter hedder det:

– Bertelsen, der selv er jurist, burde havde rejst spørgsmålet om hjemmel over for ressortministeriet, i hvert fald forinden statsministerens pressemøde den 4. november 2020, med henblik på at sikre, at der var fornøden lovhjemmel.

Her kan du høre, hvordan det lød, da konklusionerne fra granskningskommissionen blev fremlagt:

Det fremhæves flere steder, at regeringen førte en “forceret” proces.

Man tog sig ikke den tid, som der faktisk var til rådighed fra et møde i regeringens Koordinationsudvalg 3. november og til udmeldingen om aflivning 4. november 2020.

– Barbara Bertelsen var bekendt med, at der var tale om en beslutning af meget vidtgående og intensiv karakter og uden fortilfælde, der var truffet på KU-mødet aftenen forinden i en forceret proces, som hun selv havde tilrettelagt, og at beslutningen ikke havde været behandlet i coveret (som er et kort resume, red.) eller materialet til KU-mødet.

Ud over Barbara Bertelsen kan der ifølge kommissionen rejses sager mod ni andre embedsmænd.

Det drejer sig om Henrik Studsgaard, som var departementschef i Fødevareministeriet, og som i dag er departementschef i Miljøministeriet.

Om Justitsministeriet skriver Minkkommissionen:

– Det er kommissionens vurdering, at departementschef i Justitsministeriet Johan Legarth og afdelingschef i Justitsministeriet Anne-Mette Lyhne Jensen hver især har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage dem til ansvar.

I Miljø- og Fødevareministeriet, som siden er blevet delt op, er det daværende departementschef Henrik Studsgaard, afdelingschef Tejs Binderup og kontorchef Paolo Drostby.

I Rigspolitiet er det rigspolitichef Thorkild Fogde, politiinspektør Uffe Stormly og politiassessor Birgitte Buch. Og i Fødevarestyrelsen er det daværende veterinærchef Hanne Larsen.

Afspiller nu

RING TIL RADIO4

08:05
10:00