Alle kommuner bør tilbyde et minimum af hjælp til nybagte mødre og fædre, der rammes af en fødselsdepression

MODELPIX OM FODSELSDEPRESSION

Skrevet af

1. februar 2021

Dit postnummer er i høj grad med til at definere, hvilken hjælp du får tilbudt, hvis du får en fødselsdepression.

En oversigt som Radio4 har lavet over tilbuddene til hhv. kvinder og mænd i samtlige 98 kommuner viser, at der er stor forskel i tilbud fra kommune til kommune.

I omkring 17 kommuner ud af de 74 vi har fået svar fra ift. mændenes tilbud, henviser de faren, der har en efterfødselsreaktion direkte til lægen for videre henvisning til psykolog derfra, mens det samme er gældende for syv kommuner ud af de 87, vi har fået svar på ift. kvindernes tilbud.

Og det er ikke godt nok. Det mener både Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, Forum for Mænds Sundhed og Mødrehjælpen, som alle ønsker et nationalt minimumskrav for kommunerne:

“Det er vigtigt, at man fra sundhedsministerens side sikrer, at alle kommuner får screenet både fædre og mødre, men at man også har nogle fælles kvalitetsstandarter for, hvad kommunen skal tilbyde og hvad har man krav på, så man ikke venter i flere måneder på at få de psykologsamtaler, der kunne hjælpe en videre”, siger Ninna Thomsen, direktør i Mødrehjælpen til Radio4 Morgen.

En fødselsdepression kan ramme alle – og den har konsekvenser

I 49 kommuner får kvinderne tilbud om at blive en del af et gruppeforløb med andre kvinder – og i enkelte tilfælde også andre mænd – der har en efterfødselsreaktion, mens mændene får tilbud at mødes med fædre i samme situation i blot 10 kommuner, hvoraf halvdelen er tilbud, der også involverer mødre.

“Det er faktisk rigtig slemt at få en fødselsdepression, og det er en kæmpe belastning for familien – den gør rigtig ondt på faren, og den kan sætte sig i ham. Så det er slet ikke godt nok, at vi ikke har en systematisk opsporing og behandling af de fædre, der har fødselsdepressioner”, siger Svend Åge Madsen, forskningsleder på Rigshospitalet, der forsker i fødselsdepressioner og er formand for Forum for Mænds Sundhed.

Og det er ikke en bestemt type hverken kvinder eller mænd, det her kan ramme.

“Vi er gennem forskning kommet frem til, at en fødselsdepression er nogle komplikationer i det at blive forældre – og deri er det helt ens for fædre og mødre. Den overgang, den utrolige forandring det er i livet at blive forældre, det er deri der udvikles en fødselsdepression”, fortæller han.

10-14 procent af alle mødre og 7-8 procent af fædrene får en fødselsdepression. Det viser tal fra Rigshospitalet.

Og det er altså vigtigt, at man får hjælp, hvis man havner i denne situation. Det kan nemlig have konsekvenser for barnets udvikling. Det understreger Johanne Schmidt Nielsen, der er psykolog og forsker i efterfødselsreaktioner ved Københavns Universitet.

“Vi behandler ikke bare voksne menneskers depression, men vi forebygger også langtidseffekter på det lille barn. Og vi vil gerne sætte tidligt ind i forhold til, at børns udvikling ikke går i en forkert retning. Den tidlige tilknytning, som en fødselsdepression kan påvirke, er en skabelon for, hvordan barnet træder ind i relationer til andre mennesker op igennem barndommen og sådan set også op igennem voksenlivet”, siger hun.

Klaus fik en fødselsdepression

En af dem, det ramte, er Klaus Bodholt Andreasen. Det skete for et par år siden, da han fik en lille søn.

Hvilken hjælp fik du?

“Groft sagt ingen. Jeg opsøgte min læge, da jeg fik det dårligt, og jeg gerne ville have en henvisning til en psykolog. Hun kiggede underligt på mig, da jeg sagde, at jeg var bange for, at det var en fødselsdepression. Det var kun hvis jeg var selvmordstruet, det var livsstilsændrende eller et eksistentielt problem, at jeg kunne få en henvisning til en psykolog. En måneds tid efter ringede jeg igen, men fik samme svar. Jeg var velkommen til at komme til en snak om faderrollen, hvis jeg ville. Det var den kommunale sundhedsplejerske, der så, at jeg skulle have noget hjælp”, siger han til Radio4.

Du endte med selv at betale for en psykolog, hvorfor gjorde du ikke det fra start?

“Jeg er barn af velfærdssamfundet. Jeg er opdraget til, at vi betaler skat, og igennem den skat skulle vi få den hjælp vi havde brug for. Det var bare ikke tilfældet her. Jeg oplevede at folk kiggede på mig, som om jeg var hypokonder.

Hvad var der sket, hvis du ikke havde fået hjælp?

“Så var jeg havnet på psykiatrisk skadestue”, siger altså Klaus Bodholt Andersen.

Enhedslisten vil prioritere, at alle kommuner behandler fødselsdepressionerne lige

I Enhedslisten har de øje for netop den problematik, som altså både Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, Mødrehjælpen og Forum for Mænds Sundhed påpeger på baggrund af vores gennemgang af samtlige 98 kommuners tilbud – her på Radio4.

Enhedslisten vil nemlig arbejde for, at der kommer penge til – og nationale retningslinjer for – hjælp til forældre, der rammes af en fødselsdepression, når der det kommende år skal forhandles en ny sundhedsaftale.

“Det her bliver et prioriteret område for Enhedslisten. Det bliver noget af det, vi kommer til at fokusere på, for det er fuldstændig urimeligt, at der er den skævvridning i behandling både geografisk. Men også ift. at forebygge mistrivsel og forebygge ulighed i sundhed er det afgørende, at vi får styrket hele den her indsats, så derfor bliver det noget vi vil prioritere i de forhandlinger”, siger Peder Hvelplund, sundhedsordfører for Enhedslisten.

Hvornår regner I med at have sundhedsplanen på plads?

“Det er desværre ikke noget jeg bestemmer. Vi har fået et løfte om, at vi skal være færdig med forhandlingerne i 2021, men vi er ikke indkaldt til nogen forhandlinger endnu. Men det er ikke betinget af, at vi får lavet en sundhedsaftale, at vi får løftet det her område. Det er også muligt at få ind i forhandlinger i økonomiaftalen mellem kommuner og regioner og regeringen. Så der er flere muligheder for at løfte det her område, og det vil vi presse på for, hvor vi kan,” siger han til Radio4 Morgen.

Hør interviewet med Klaus Bodholdt Andreasen, der fik en fødselsdepression her:

Hør interviewet med Svend Åge Madsen her:

Hør interviewet med Peder Hvelplund, sundhedsordfører for Enhedslisten, her:

 

 

Afspiller nu

TALENTLAB HIGHLIGHTS

01:55
02:10