Afsløring: 22 tons PFOS-forurening blev pludselig rent hos Nordic Waste. Eksperter kan ikke forklare det

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Skrevet af

9. februar 2024

Tobias Hansen Bødker

tohb@radio4.dk

Jeppe Reedtz Husted

jrh@radio4.dk

Tonsvis af PFOS-forurenet slam fra “giftgrøft” i Korsør blev på kort tid forvandlet til ren jord hos Nordic Waste. Men det undrer både eksperter og samarbejdspartnere. De afgørende prøver, der viste, at jorden var ren, blev udtaget af Nordic Waste selv.

Stærkt PFOS-forurenet slam fra Korsør endte i 2021 hos Nordic Waste i Randers.  

Få måneder senere var de mange tons gjort til ren jord ifølge en jordprøve, som Nordic Waste selv udtog og sendte til myndighederne.  

Men nu sår eksperter og tidligere samarbejdspartnere over for Radio4 tvivl om, hvorvidt det overhovedet har været muligt for Nordic Waste at rense jord for PFOS.  

Dokumenter, som Radio4 har indsigt i, viser nemlig, at Nordic Waste først to år efter den rene jordprøve blev taget og indsendt til et laboratorie blev en del af et forsøgsprojekt, der skulle finde en metode til at rense jord for PFOS. 

- Det lyder som om, at de har været meget langt fremme i forhold til resten af branchen i Danmark, hvis de har formået at rense en større mængde jord så godt op. Det ville have været en ret stor nyhed, hvis jeg havde hørt om det, siger Søren Dyreborg, seniorkonsulent i Niras, der siden 2015 har arbejdet med oprensning af PFOS-forurenet jord og vand.   

En af landets førende eksperter i PFOS, Philippe Grandjean, professor i miljømedicin på Syddansk Universitet, er endnu mere direkte i sin vurdering af, hvorvidt det kan passe, at Nordic Waste lykkedes med at rense de 22 tons helt fri for PFOS.  

- Det lyder som om, at det kan være blandet op med jord et andet sted fra, siger Philippe Grandjean. 

Han har vurderet resultaterne af de to analyser, der viser indholdet af PFOS i materialet i februar 2021 - før Nordic Waste modtog sendingen - og igen syv måneder senere. 

De to analyser viser, at PFOS-niveauet i slammet fra Korsør ifølge Philippe Grandjean var “astronomisk højt,” da Slagelse Kommune i februar 2021 fik et uvildigt laboratorie til at tage en prøve af en forurenet grøft ved brandskolen i Korsør. 

Helt nøjagtigt lød indholdet af PFOS på 6100 mikrogram pr. kilo. 

Men da Nordic Waste syv måneder senere selv tog en jordprøve, som blev lagt i en plastikpose og afleveret til det samme laboratorium til en ny analyse, var materialet næsten helt fri for PFOS, viser analyserne. 

Nu lød niveauet på 0,1 mikrogram pr. Kilo. 

Nordic Waste ønsker ikke at forklare Radio4, hvordan prøven er udtaget. 

Højvang Laboratorier oplyser, at de ikke har kendskab til, hvordan Nordic Waste udtog jordprøven, eller hvorfra den stammer. 

Ifølge en intern mail dumpede Nordic Waste materialet fra Korsør på jordtippen ved en tidligere lergrav uden for landsbyen Ølst. 

Randers Kommune tager i øjeblikket ikke prøver af jorden fra jordtippen, hvor resterne af PFOS-slammet angiveligt befinder sig i dag. Det bekræfter kommunen over for Radio4 

Ingen af de eksperter og branchepersoner, Radio4 har forelagt oplysningerne, kender til, at Nordic Waste i 2021 skulle have fået et gennembrud med at rense PFOS ud af jord. 

- Det er nyt for mig, for det jeg kender til i dag, tre år senere, er, at der er nogle eksperimentelle metoder, som er under afprøvning, siger professor Philippe Grandjean.  

Heller ikke hos Miljøstyrelsen nåede oplysningerne frem i 2021.  

- På daværende tidspunkt havde Miljøstyrelsen ikke kendskab til danske virksomheder, som benyttede jordvask til at rense PFAS-holdig jord, oplyser styrelsen til Radio4.  

Styrelsen var dengang i kontakt med Danske Regioner, som udarbejdede et notat om teknologier til oprensning af PFAS-forureninger, der er en fællesbetegnelse for flourstoffer som PFOS.  

-  Af dette notat fremgår der ikke viden om danske anlæg, men det fremgik af notatet, at der var et anlæg i drift i Tyskland, skriver Miljøstyrelsen.  

Startede forsøg i 2023  

Året efter Nordic Waste angiveligt rensede 22 tons PFOS-forurenet slam, ansøgte firmaet sammen med blandt andet Teknologisk Institut, EnvyTech og Vandresning.com om støtte hos Miljøstyrelsen til et forsøg med rensning af PFOS-holdig jord.  

Af ansøgningen, som Radio4 er i besiddelse af, fremgår det, at man i første omgang ville bruge 230.000 kroner på at konstruere “en model for en mindre skala jordvasker” hos Nordic Waste.   

Først derefter skulle der “gennemføres vasketest”, inden virksomheden ville gå efter at gennemføre fuldskala test, få verificering og indhente myndighedsgodkendelser “inden endelig implementering”.  

“Resultaterne af TUP-projektet vil bringe Nordic Waste videre til, i første omgang, et designgrundlag for optimeret jordoprensning,” står der i ansøgningen.  

Tore Svendsen, som i 2023 var daglig leder af Vandresning.com, der samarbejdede med Nordic Waste om forsøget, er overrasket over, at Nordic Waste angiveligt skulle være lykkedes med at rense PFOS ud af jord i 2021 – to år inden, at Vandresning.com gik sammen med blandt andet Nordic Waste om at teste mulige metoder til at gøre netop det.  

- Det var i hvert fald ikke noget, jeg havde kendskab til, siger Tore Svendsen.  

- Hvis spørgsmålet er, om jeg kendte til, at de havde vasket jord inden vi gik i gang med projektet (i 2023, red.), så er svaret nej, det havde jeg intet kendskab til, at de har gjort i større mængder. Slet ikke, siger han. 

En anden samarbejdspartner fra projekt i 2023 forklarer, at det var deres klare indtryk, at Nordic Waste "ikke var startet med PFOS-jord endnu". 

Teknologisk Institut afviser over for Radio4, at nogle af de forsøg med rensning for PFOS i jord, som instituttet gennemførte i 2021, blev foretaget hos Nordic Waste. 

- Projektet endte med at omfatte flere samarbejdspartnere. Men ikke Nordic Waste, lyder det fra Teknologisk Institut.  

Resultatet af projektet fra 2023 ventes først offentliggjort senere i år. 

Blev læsset på jordtip 

Mailkorrespondance, som Radio4 har fået aktindsigt i, viser, at materialet fra Brandskolen i Korsør endte med at blive læsset i jordtippen ved Ølst.  

Nordic Waste har haft tilladelse til at smide jord ned i den tidligere lergrav, hvis det har været rent eller letforurenet. 

Slammet fra Korsør indeholdt ifølge analyserapporten et niveau af PFOS, der lå mere end 600 gange over den tilladte værdi.  

Radio4 har spurgt Nordic Waste, hvordan virksomheden fjernede PFOS fra de 22 tons forurenet slam, som endte i jordtippen.  

- Den tidligere ledelse i Nordic Waste har desværre ingen kommentarer, oplyser virksomheden.  

I 2021 luftede Nordic Waste flere gange offentligt et ønske om at bygge en forretning op om at rense jord for PFOS.   

- Går det, som jeg håber på, regner jeg med, at vi kan rense jord fra alle de steder i Danmark, hvor flourforbindelserne er fundet, sagde den daværende direktør i Nordic Waste, David Peter York, til Randers Amtsavis i oktober 2021.  

I et interview med Radio4 i november samme år fortalte virksomhedens miljødirektør, Christian Bruun Nielsen, om de store forhåbninger, firmaet havde til det “vaskeanlæg, som vi er i gang med at starte op”.  

David Peter York henviser i dag alle spørgsmål vedrørende sagen til Christian Bruun Nielsen. Den tidligere miljødirektør er ikke vendt tilbage på Radio4’s henvendelser. 

I sidste uge offentliggjorde Randers Kommune, at der er fundet PFAS i overfladevand fra Nordic Waste. Kommunen har ikke svaret på, hvor de giftige flourstoffer stammer fra. 

Giftgrøften i Korsør  

PFOS-forurening kom for alvor på dagsordenen i Danmark, da der i 2021 blev opdaget meget store mængder PFOS i prøver taget ved en brandskole i Korsør.  

Kød fra kvæg, der græssede i området, resulterede i, at mere end 200 borgere blev udsat for det kræftfremkaldende stof.  

Via en mellemmand spurgte Slagelse Kommune i marts samme år, om Nordic Waste kunne hente 22 ton fra en grøft ud for brandskolen til “slutplacering” i Ølst; kommunale embedsmænd kalder i interne mail området for “giftgrøften”.  

Virksomheden accepterede straks.  

- PFOS-slammen passer rigtig fint ind i vores vaskeanlæg, hvorfor vi påtænker, at det skal til Ølst for vaske og slutplacering, skrev en ansat i Nordic Waste. 

Derfor henvendte Slagelse Kommune sig hos Randers Kommune for at sikre sig, at de også var med på, at det meget PFOS-forurenede jord ville ende hos Nordic Waste.  

- Det er vi indforstået med, lød det kortfattede svar.  

Halvandet år senere, i november 2022, fattede en geolog i Randers Kommune pludselig interesse for, hvad der var sket med de 22 ton jord, efter at have talt med en kollega i Slagelse.   

Ifølge en intern mail oplyste Nordic Waste i første omgang, at firmaet kun havde fået “3-400 kg. pfas-holdig jord”.  

Men det svar overraskede Slagelse Kommune.   

- Vi har betalt for bortskaffelse af 22 ton... ....., svarer de i en mail til Randers Kommune.  

Da geologen forelagde den oplysning for miljødirektøren i Nordic Waste, afviste han, at firmaet tog imod de mange tons.  

- Det kom aldrig til os – vi afviste det, og så vidt jeg ved tog RGS Nordic det, skrev Christian Bruun Nielsen.  

Men efter at have “undersøgt sagen", skrev miljødirektøren dagen efter til Randers Kommune, at Nordic Waste alligevel havde taget imod jorden.  

Jorden var blevet “nyttiggjort”, lød det nu fra miljødirektøren, der vedhæftede jordprøven, som viste, at PFOS-niveauet i jorden fra Korsør i september 2021 nu lå under 0,1 mikrogram per kg.   

- Den jord de modtog fra Korsør Brandskole, fik de analyseret (ren) og efterfølgende er det lagt op på jordtippen, står der i den sidste mail fra Randers til Slagelse Kommune om sagen.  

I alt betalte Slagelse Kommune 13.038 kr. til Nordic Waste for at komme af med jorden, viser en faktura, hvor Nordic Waste beskriver opgaven som “jord til rensning”.  

Slagelse Kommune oplyser til Radio4, at kommunen kun “har sendt pfos-holdigt slam/sediment til Nordic Waste én gang”.

 

 

Afspiller nu

SKILSMISSEN

00:00
00:55